Pohled do školy   Novinky   Škola   Školní rok 2020/21   ŠVP   Dokumentace   Pavučina   Fotogalerie   Atletika   MFK   GDPR

Výběr do sportovních tříd
Vedení klubu
Trenéři mužstev
Úspěchy mužstev
Odchovanci
Den talentů Praha
Přeborník rebubliky 2010

Výběr do fotbalových sportovních tříd a přípravek 2011/2012


Vážení rodiče,
rovněž v letošním roce bude v ZŠ, Chrudim, U stadionu 756 otevřena v 6.ročníku od 1.září 2011 nová sportovní třída se zaměřením na kopanou a pokračovat budou sportovní třídy v 7., 8. a 9.ročníku. Současně bude probíhat výuka fotbalu i v přípravkách v rámci 1. až 5. třídy.

Výběru se mohou zúčastnit všichni zájemci z 5., 6., 7. a 8. tříd a také žáci nižších tříd prvního stupně ZŠ.

Výběr se uskuteční
ve čtvrtek 14.4.2011 na stadionu AFK Chrudim od 17,00 hodin.

-pokud se termín náboru nehodí je možnost si domluvit schůzku individuálně s trenérem ST

Zájemci o výběr do sportovních tříd (včetně přípravky) se mohou přihlásit:
• prostřednictvím ředitelství své školy
• telefonicky u hlavního trenéra ST p. Mirza Rahimič (tel: 776 618 169)
• písemně nebo telefonicky na ředitelství Základní školy U Stadionu

Prosíme ředitelství ZŠ a fotbalové kluby o informování dětí a rodičů o tomto výběru.

Pro úplnost několik základních informací o těchto výběrových třídách. Sportovní třídy jsou zřízeny ve spolupráci MŠMT ČR a ČMFS. V Chrudimi na ZŠ U stadionu byly zřízeny na základě tradice a dobrých výsledků stávajících atletických sportovních tříd a dobré práce s mládeží ve fotbalovém oddílu AFK Chrudim.
Sportovní třídy plní výchovné a vzdělávací úkoly příslušných ročníků ZŠ a poskytují žákům možnost dalšího rozvoje pohybového nadání v uvedeném sportovním odvětví. V učebním plánu je zařazeno 5 hodin povinné TV, z toho 3 hodiny se zaměřením na fotbal. Další tréninkové jednotky jsou v návaznosti na vyučování v rámci příslušného družstva fotbalového oddílu AFK Chrudim.
V každém ročníku se žáci zúčastní zimního a letního výcvikového tábora a případně výběrového soustředění u moře v Chorvatsku nebo zahraničního fotbalového turnaje (Německo,Francie,Nizozemí). Další velkým lákadlem a příležitostí pro šikovné hráče je naše partnerská spolupráce s fotbalovým klubem AC Sparta Praha.

Podrobnější informace budou sděleny na místě výběru.

Co s sebou:
- sportovní obuv (nejlépe kopačky), sportovní oblečení na trénink,
- list papíru se jménem, příjmením, rodným číslem a případně adresou klubu, kde je žák registrován.

Způsob provedení výběru:
- talentové testy,
- hra - fotbal.
Pohled do školy   Novinky   Škola   Školní rok 2020/21   ŠVP   Dokumentace   Pavučina   Fotogalerie   Atletika   MFK   GDPR

Změna vzhledu
   

© 2006 ZŠ Chrudim, U Stadionu
WebMaster Mgr. Zbyněk Markup