Pohled do školy   Novinky   Škola   Školní rok 2020/21   ŠVP   Dokumentace   Pavučina   Fotogalerie   Atletika   MFK   GDPR

Dopis rodičům (30.10.2020)


Vážení rodiče,
dovolte mi, abych se krátce vyjádřil k současné situaci spojené s uzavřením naší školy.

S účinností od 14. 10. 2020 jsme zahájili distanční výuku pro 1. a 2. stupeň s tímto plánem:

1. od 14. do 23. 10. 2020 distanční výuku vyzkoušet
2. po zpětné vazbě od rodičů a žáků vyhodnotit
3. po vyhodnocení vhodně upravit

Po vyhodnocení, které proběhlo na pedagogické radě dne 26.10.2020, jsme se rozhodli takto:

1. distanční vzdělávání na 1. stupni bylo bez připomínek, přesto jsme se rozhodli posílit výuku anglického jazyka
2. distanční vzdělávání na 2. stupni jsme upravili v poměru 50:50 (on line : aplikace Bakaláři) v předmětech Čj, Ma, Aj, Rj, Nj, Př, Ze, Ch, Děj,Fy a dle domluvy i ve zbývajících předmětech

Takto nastavené rozvrhy jsou k dispozici na webu školy v novinkách od 30.10. 2020 - s platností od pondělí 2.11.2020 a budou platit až do návratu žáků do škol.

Vzhledem k vývoji pandemie spojené s Covid 19 předpokládám, že naši žáci budou ještě minimálně do konce listopadu vzděláváni distanční formou. Proto bych Vás rád požádal o trpělivost a vzájemnou toleranci. Děkuji nejen Vám za trpělivost, ale stejně tak i svým kolegům učitelům za skutečně nelehkou práci.

Jsme v tom ale společně a věřím, že společnými silami tuto nelehkou situaci zvládneme.

Přeji Vám všem hodně zdraví a pevné nervy do příštích dní.
S pozdravem
Mgr. Jindřich Vyhnánek, ředitel školy


Rozvrhy online výuky - platné od listopadu (PDF)
Pohled do školy   Novinky   Škola   Školní rok 2020/21   ŠVP   Dokumentace   Pavučina   Fotogalerie   Atletika   MFK   GDPR

Změna vzhledu
   

© 2006 ZŠ Chrudim, U Stadionu
WebMaster Mgr. Zbyněk Markup