Pohled do školy   Novinky   Škola   Školní rok 2020/21   ŠVP   Dokumentace   Pavučina   Fotogalerie   Atletika   MFK   GDPR

Informace k provozu školy (od 12.4.2021)


Vážení rodiče,
přináším Vám nové informace týkající se dalšího vzdělávání Vašich dětí.

• Od 12.4.2021 (pondělí) nastoupí žáci I.stupně ZŠ v následujícím režimu prezenční a distanční výuky, která se bude navíc po týdnu cyklicky střídat – pokud se podmínky a nařízení ministerstva dále nějak nezmění a nedojde-li následně k dalším úpravám:

prezenční výuka (výuka denní ve škole)
12.4. (pondělí) – 16.4. (pátek): 1.A, 1.B, 4.A, 4.B, 5.A, 5.B

distanční výuka
12.4. (pondělí) – 16.4. (pátek): 2.A, 2.B, 3.A, 3.B

prezenční výuka (výuka denní ve škole)
19.4. (pondělí) – 23.4. (pátek): 2.A, 2.B, 3.A, 3.B

distanční výuka
19.4. (pondělí) – 23.4. (pátek): 1.A, 1.B, 4.A, 4.B, 5.A, 5.B

• Žáci mající od 12.4.2021 prezenční výuku budou dodržovat hygienická nařízení – roušky, užívání dezinfekce, pohyb pouze mezi vrstevníky své třídy, nepřesouvání se samovolně do jiných prostor školy. Zároveň budou povinni podrobit se testování na covid-19, které bude probíhat za asistence třídního učitele ve třídách – bližší informace k testování (např. bude-li možná u mladších žáků i asistence rodičů a za jakých podmínek…) budou před zahájením prezenční výuky k nahlédnutí na webových stránkách školy hned poté, kdy dorazí bližší instrukce z MŠMT (čtvrtek 8.4. – pátek 9.4.).

• Pokud bude zákonný zástupce vyzvedávat žáka ve škole (z výuky, po vyučování, atd.) nebude se volně pohybovat po areálu školy, ale ohlásí se u hlavního vchodu pomocí zvonků – kancelář budova A, třída či ŠD budova B.

• Žáci, kteří budou účastni prezenční výuce, mají oběd vždy automaticky přihlášen. Žáci v distanční výuce mají nárok na odebírání obědů v níže vymezeném čase:
od 11.00 – 11.30 hod.
od 13.00 – 13.30 hod.
Musí si však oběd na daný týden (distanční výuky) osobně přihlásit u vedoucí šk. jídelny p.Puchýřové na tel.: 469 669 647 nebo 721 110 963

• Žáci při prezenční výuce budou užívat rozvrh platný od září 2020 – včetně odpoledního vyučování.

• ŠD bude pro žáky k dispozici hned od 12.4.2021 – dle původního rozpisu pro šk.rok 2020/2021 – tedy v pondělí již včetně ranní docházky do ŠD.

• Po ukončení prezenční výuky se žáci nebudou dále zdržovat ani ve vnitřních, ani ve venkovních prostorách školy.


V případě dotazů kontaktujte svého třídního učitele či vedení školy.

Klidný večer a i v dalších dnech pevné zdraví.

Mgr. Šárka Prokopová, zást.řed.

Pohled do školy   Novinky   Škola   Školní rok 2020/21   ŠVP   Dokumentace   Pavučina   Fotogalerie   Atletika   MFK   GDPR

Změna vzhledu
   

© 2006 ZŠ Chrudim, U Stadionu
WebMaster Mgr. Zbyněk Markup