Pohled do školy   Novinky   Škola   Školní rok 2020/21   ŠVP   Dokumentace   Pavučina   Fotogalerie   Atletika   MFK   GDPR

Informace k provozu školy (od 3.5.2021)


Vážení rodiče,
přináším Vám další horké informace týkající se dalšího vzdělávání Vašich dětí - tentokrát i žáků II.stupně.

• Od 3.5.2021 (pondělí) nastoupí žáci II.stupně ZŠ v následujícím režimu prezenční a distanční výuky, která se bude po týdnu cyklicky střídat – pokud se podmínky a nařízení ministerstva opět dále nějak nezmění a nedojde-li následně k dalším úpravám:

prezenční výuka (výuka denní ve škole)
3.5. (pondělí) – 7.5. (pátek): 2.A, 2.B, (3.A- v karanténě), 3.B

distanční výuka
3.5. (pondělí) – 7.5. (pátek): 1.A, 1.B, 4.A, 4.B, 5.A, 5.B

prezenční výuka (výuka denní ve škole)
10.5. (pondělí) – 14.5. (pátek): 1.A, 1.B, 4.A, 4.B, 5.A, 5.B

distanční výuka
10.5. (pondělí) – 14.5. (pátek): 2.A, 2.B, 3.A, 3.B

NOVĚ:
prezenční výuka (výuka denní ve škole)
3.5. (pondělí) – 7.5. (pátek): 6.A, 6.B, 6.C, 7.A, 7.B, 7.C

distanční výuka
3.5. (pondělí) – 7.5. (pátek): 8.A, 8.B, 8.C, 9.A, 9.B, 9.C

prezenční výuka (výuka denní ve škole)
10.5. (pondělí) – 14.5. (pátek): 8.A, 8.B, 8.C, 9.A, 9.B, 9.C

distanční výuka
10.5. (pondělí) – 14.5. (pátek): 6.A, 6.B, 6.C, 7.A, 7.B, 7.C

• Žáci mající od 3.5.2021 prezenční výuku budou dodržovat hygienická nařízení – roušky, užívání dezinfekce, pohyb pouze mezi vrstevníky své třídy, nepřesouvání se samovolně do jiných prostor školy. Třídní učitel si žáky před příchodem do školy převezme před hlavním vchodem a odvede do šaten. Zároveň se žáci budou povinni podrobit testování na covid-19, které bude probíhat za asistence třídního učitele ve třídách:
a) jedenkrát týdně - pro žáky účastnící se již v minulých týdnech prezenční výuky - I.st.
b) dvakrát týdně - pro žáky II.stupně, kteří nově vstupují do prezenční výuky

• Pokud bude zákonný zástupce vyzvedávat žáka ve škole (z výuky, po vyučování atd.) nebude se volně pohybovat po areálu školy, ale ohlásí se u hlavního vchodu pomocí zvonků – kancelář budova A, třída či ŠD budova B.

• Žáci, kteří budou účastni prezenční výuce, mají oběd vždy automaticky přihlášen. Žáci v distanční výuce mají nárok na odebírání obědů v níže vymezeném čase:
od 11.00 – 11.30 hod.
od 13.00 – 13.30 hod.
Musí si však oběd na daný týden (distanční výuky) osobně přihlásit u vedoucí šk. jídelny p.Puchýřové na tel.: 469 669 647 nebo 721 110 963

• Žáci při prezenční výuce budou užívat rozvrh platný od září 2020 – včetně odpoledního vyučování. Některé hodiny - např. povinně volitelných předmětů, kde není možné zajistit prolínání se žáků z různých tříd - budou odpadat. O odpadajících hodinách budou žáci včas informováni.

• Po ukončení prezenční výuky se žáci nebudou dále zdržovat ani ve vnitřních, ani ve venkovních prostorách školy.


V případě dotazů kontaktujte svého třídního učitele či vedení školy.

Mgr. Šárka Prokopová, zást.řed.
Pohled do školy   Novinky   Škola   Školní rok 2020/21   ŠVP   Dokumentace   Pavučina   Fotogalerie   Atletika   MFK   GDPR

Změna vzhledu
   

© 2006 ZŠ Chrudim, U Stadionu
WebMaster Mgr. Zbyněk Markup