Pohled do školy   Novinky   Škola   Školní rok 2020/21   ŠVP   Dokumentace   Pavučina   Fotogalerie   Atletika   MFK   GDPR

Informace pro rodiče žáků prvního stupně


Dobrý den Vážení rodiče,
dne 25.5. 2020 se otevírá škola pro žáky prvního stupně. V dopise ze dne 1.5. jsem Vám slíbil upřesnění podmínek, za jakých bude dobrovolný pobyt Vašich dětí organizován. Skutečně kladu důraz na slovo dobrovolný, protože je jen na Vás, zda se rozhodnete své děti do školy poslat, nebo pokračovat dál doma v distančním (domácím) vzdělávání.
Podmínky (viz níže) jsou nastaveny pouze orientačně, protože zatím neznáme přesný počet dětí a z toho vyplývající počet skupin. Celá organizace bude velice náročná především z personálních důvodů a budou do ní zahrnuti téměř všichni pedagogičtí pracovníci školy. Do pátku 15.5. se musíte závazně přihlásit Vašemu třídnímu učiteli k docházce Vašich dětí do školy. Po tomto termínu již nebude možné Vaše rozhodnutí změnit. Spolu s touto závaznou přihláškou prosím sdělte, zda budete mít zájem o školní stravování (nutné info pro vedoucí školní jídelny).

Orientační organizační podmínky
- Při nástupu do školy musíte vyplnit čestné prohlášení (PDF) – bez toho žák nebude přijat do školy k výuce.
- Žáci budou rozděleni podle jednotlivých ročníků abecedně do skupin (provede třídní učitel).
- Skupiny budou max. po 15 žácích.
- Skupině bude přidělen učitel na dopolední výuku a další učitel na odpolední činnost.
- Žáci ani učitelé se nebudou po celou dobu docházky měnit.
- Třídní učitelé nastaví stejný učební plán pro žáky ve škole i v distančním (domácím) vzdělávání.
- Děti, které budou vzdělávány ve škole, nebudou v žádném případě zvýhodněny při závěrečném hodnocení za 2. pololetí oproti dětem vzdělávaným distanční formou výuky.
- Škola bude v provozu od 8:00 do 16:00 hod.
- Po stanovení počtu skupin Vám bude zaslána informace, ve které skupině a učebně školy se bude Vaše dcera/syn nacházet (důležité pro vyzvedávání dětí).
- Dopolední výuka bude zaměřena na profilové předměty, odpolední na zájmovou činnost.
- V případě, že počet skupin bude větší než 15, bude výuka ve čtvrtých a pátých ročnících ukončena ve 13:30 hod. a nebude následovat odpolední zájmová činnost (nezbytné řešení z personálních důvodů).
- Ranní družina nebude organizována.
- Školní stravování bude organizováno.
- Hygienická pravidla – škola bude postupovat dle metodického pokynu MŠMT (www.msmt.cz).

Přesné rozdělení do skupin a organizace od 25.5. 2020 Vám bude zasláno nejpozději v pátek 22.5. 2020

Přeji Vám pevné zdraví a pěkný den.
Mgr. J.Vyhnánek, ředitel školy


Pohled do školy   Novinky   Škola   Školní rok 2020/21   ŠVP   Dokumentace   Pavučina   Fotogalerie   Atletika   MFK   GDPR

Změna vzhledu
   

© 2006 ZŠ Chrudim, U Stadionu
WebMaster Mgr. Zbyněk Markup