Pohled do školy   Novinky   Škola   Školní rok 2020/21   ŠVP   Dokumentace   Pavučina   Fotogalerie   Atletika   MFK   GDPR

Nabídka studia v atletické sportovní třídě – výběr pro školní rok 2017/2018
Aktualizováno 3.4.2017

   tak jako každoročně, tak i v letošním roce bude v ZŠ Chrudim, U Stadionu otevřena jedna 6. sportovní třída se zaměřením na „královnu sportů“ atletiku. Do této třídy budou přijati pohybově nadané děti s dobrým zdravotním stavem a školním prospěchem. Výběru se mohou zúčastnit všichni zájemci z 5. tříd, ale i děti z 6., 7. a 8. tříd na doplnění stávajících tříd. Výběr (obecné sportovní testy) se uskuteční na letním stadionu v Chrudimi

v úterý 18.04.2017 od 10:00 hod. a ve čtvrtek 20.04.2017 od 14:00 hod. (cca 1,5 hod.).

V případě, že Vám uvedený termín nevyhovuje, je možná osobní dohoda s vedoucím trenérem mimo výše uvedený termín výběru. (mobil 603365033).

Upozorňuji na vhodné oblečení a obutí s přihlédnutím k počasí.

Pro úplnost několik základních informací o těchto výběrových sportovních třídách, které mají v Chrudimi již více jak třicetiletou tradici. Náplní je všestrannost – děti se seznámí se základy všech druhů sportů a osvojí si pravidla. Předností „sportovek“ je skloubení výuky a sportovní přípravy. Je zde určitý režim, který naučí děti plnit si své povinnosti, dodržovat určená pravidla, překonávat překážky a tím je lépe připravit na vlastní život. Sportovní příprava je realizována převážně v dopoledních hodinách (TV + SP) a odpoledních tréninkových lekcích. Na sportovní přípravě dětí se bezprostředně podílejí učitelé TV a trenéři. Sportovní třídy plní výchovné a vzdělávací úkoly příslušných ročníků ZŠ a kromě toho poskytují žákům možnost dalšího rozvoje pohybového nadání. V učebním plánu je zařazeno 5 hodin TV, kde se žáci seznamují se základy všech druhů sportů a dvakrát týdně po 1,5 hodiny sportovního tréninku vedeného atletickými trenéry s kvalifikací I. až III. třídy. V každém ročníku se žáci účastní týdenního lyžařského a jarního výchovně výcvikového soustředění. Pro zájemce je pořádán i týdenní podzimní ozdravný pobyt u moře v Chorvatsku. Po celou dobu školní docházky jsou žáci pod pravidelnou lékařskou péčí. Žactvo „sportovek“ se automaticky stává členy atletického spolku Atletiky Chrudim a využívá tartanový stadion k tréninkům a závodům. Z členství vyplývají i některé povinnosti, jako je účast na mistrovských soutěžích jednotlivců i družstev a placení oddílových příspěvků. Atletické třídy nabízejí svým zaměřením rozhodně pozitivní alternativu v dnešní době rozmachu pasivní zábavy či konzumace drog. Sport je nejlepší prevencí proti negativním jevům v životě mladé generace.

Dosud největším úspěchem je účast a umístění dvou našich absolventů „sportovek“ L. Fickové ve štafetě 4x400m a desetibojaře J. Ryby na OH v Sydney v roce 2000 + 6. místo J. Ryby na MS v kanadském Edmontu. Účast M. Hrstky na MS a ME v juniorských kategoriích v r. 2006 v Pekingu a v r. 2007 v Hengelu, B. Tiché na ME do 17ti let v r. 2016 v Tbilisi.

Podrobnější informace o „chodu sportovek“ budou rodičům sděleny na schůzce, která se uskuteční v ZŠ U Stadionu dne 11.05.2017 od 16:00 hod.


Následnost výběru:
- po absolvování obecných testů obdrží všichni zájemci přihlášku a dotazník do sportovní třídy.
- v případě zájmu dětí a zákonného zástupce, musí být tato přihláška vyplněna a dotazník doručen do ZŠ U Stadionu K. Fiedlerovi nejpozději do 16.05.2017.
- z přihlášených zájemců bude na základě výsledků obecných testů, školního prospěchu a doporučení lékaře vybráno cca 22 dětí, které budou zařazeni do nové 6. sportovní třídy.
- rozhodnutí o zařazení, popř. nezařazení obdrží rodiče do 15.06.2017 dopisem ředitele ZŠ.

Karel Fiedler, vedoucí trenér ST


Pohled do školy   Novinky   Škola   Školní rok 2020/21   ŠVP   Dokumentace   Pavučina   Fotogalerie   Atletika   MFK   GDPR

Změna vzhledu
   

© 2006 ZŠ Chrudim, U Stadionu
WebMaster Mgr. Zbyněk Markup