Pohled do školy    Novinky    Škola    Školní rok 2017/18    ŠVP    Dokumentace    Pavučina    Fotogalerie    Atletika    MFK


Poděkování za sponzorský dar


Všichni učitelé, vychovatelky školní družiny, všichni nepedagogičtí zaměstnanci a všechny děti naší školy používající pro příchod do obou budov vchod děkují panu Mgr. L.Rulíkovi, který věnoval škole finanční dar na nákup protiskluzových rohoží.

Díky tomu již v zimě nebudeme klouzat po "protiskluzné dlažbě".

Děkujeme za sponzorský dar.


Mgr. Jindřich Vyhnánek, ředitel školy       
Pohled do školy    Novinky    Škola    Školní rok 2017/18    ŠVP    Dokumentace    Pavučina    Fotogalerie    Atletika    MFK

Změna vzhledu
   

© 2006 ZŠ Chrudim, U Stadionu
WebMaster Mgr. Zbyněk Markup