Pohled do školy   Novinky   Škola   Školní rok 2020/21   ŠVP   Dokumentace   Pavučina   Fotogalerie   Atletika   MFK   GDPR


Poděkování za sponzorský dar


Všichni učitelé, vychovatelky školní družiny, všichni nepedagogičtí zaměstnanci a všechny děti naší školy používající pro příchod do obou budov vchod děkují panu Mgr. L.Rulíkovi, který věnoval škole finanční dar na nákup protiskluzových rohoží.

Díky tomu již v zimě nebudeme klouzat po "protiskluzné dlažbě".

Děkujeme za sponzorský dar.


Mgr. Jindřich Vyhnánek, ředitel školy       
Pohled do školy   Novinky   Škola   Školní rok 2020/21   ŠVP   Dokumentace   Pavučina   Fotogalerie   Atletika   MFK   GDPR

Změna vzhledu
   

© 2006 ZŠ Chrudim, U Stadionu
WebMaster Mgr. Zbyněk Markup