Pohled do školy   Novinky   Škola   Školní rok 2021/22   ŠVP   Dokumentace   Pavučina   Fotogalerie   Atletika   MFK   GDPR

Prevence 2020-21
Prevence 2019-20
Prevence 2018-19
Prevence 2017-18
Prevence 2016-17
Dokumenty a odkazy

PREVENCE

Informace k uskutečněným akcím

2020-2021

I. stupeň

Během měsíce září proběhly následující preventivní programy na I. stupni:

Kamarádem být, kamaráda mít (1. ročník)

Primární prevence šikany, agrese a ostrakismu, základy kamarádství/přátelství, zlaté pravidlo vztahů, dobré vztahy v kolektivu formou her.

Jsme parta (2. ročník)

"Putování pouští" – primární prevence, prevence šikany a ostrakismu, přijetí druhých, hodnota rozdílnosti mezi námi, respekt. Velmi pěkný interaktivní program uzpůsobený věku dětí.

Jsme tým (3. ročník)

"Putování přes hory" interaktivní a zážitkový program s důrazem na objevení hodnoty spolupráce, rozvoj empatie. Žáci dostali příležitost reflektovat své chování a spolupracovat s ostatními na změně. Hráli hry na stmelení kolektivu.

Plavba po moři (4. ročník)

"Piráti útočí" interaktivní a zážitkový program zaměřený na rozpoznání rizik užívání internetu. Pomocí konkrétních situací žáci samostatně stanovili pravidla, která na konci programu zůstala ve třídě jako plakát.

Říkat ano, říkat ne (5. ročník)

Interaktivní a zážitkový program zaměřený na zdravý vztah k autoritám – rodičům, učitelům, vedoucím kroužků, starším lidem. Pochopení vztahu zodpovědnosti a práv. Pomoci žákům vážit si dobrých autorit a umět říct ne, když se autorita chová špatně. Konkrétní aplikace skrze scénky v různých situacích.

Všechny preventivní programy uskutečnilo sdružení ACET ČR, z. s. Jejich cílem je dosáhnout snížení rizikového chování žáků a zlepšení vztahů v třídních kolektivech.II. stupeň

Moderní je nekouřit (6. ročník)

V září se uskutečnil multimediální preventivní program pro 6. ročníky s názvem „Moderní je nekouřit.“
Lektor společnosti ACET se snaží pomáhat dětem a mladým lidem uvědomit si jejich životní priority a pochopit finanční, zdravotní, pracovní a společenský dopad závislosti na nikotinu. Dává pozitivní podporu mladým lidem, kteří této závislosti nepodlehli. Dále se zde mluví o souvisejících tématech, jako jsou rizika užívání marihuany a vodní dýmky.
Dětem se program velice líbil, formou scének si vyzkoušely odmítání cigarety, zhlédly videa, jak vypadají plíce kuřáka. Zajímavá informace pro ně byla finanční stránka takové závislosti. Byly překvapeni, jak vysokou částku kuřáci za svou závislost utratí.

Preventivní program uskutečnilo sdružení ACET ČR, z. s. Jeho cílem je dosáhnout snížení rizikového chování žáků.

Zpracovává metodik prevence Bc. Olga Lupoměská
Pohled do školy   Novinky   Škola   Školní rok 2021/22   ŠVP   Dokumentace   Pavučina   Fotogalerie   Atletika   MFK   GDPR

Změna vzhledu
   

© 2006 ZŠ Chrudim, U Stadionu
WebMaster Mgr. Zbyněk Markup