Pohled do školy   Novinky   Škola   Školní rok 2020/21   ŠVP   Dokumentace   Pavučina   Fotogalerie   Atletika   MFK   GDPR

Prevence 2020-21
Prevence 2019-20
Prevence 2018-19
Prevence 2017-18
Prevence 2016-17
Dokumenty a odkazy

PREVENCE

Informace k uskutečněným akcím

2016-2017

4. čtvrtletí

Moderní je nekouřit

30. 5. 2017 se žáci 6. ročníků zúčastnili přednášky „Moderní je nekouřit“, kterou pro ně připravil Mgr. František Krampota z Pedagogicko – psychologické poradny Chrudim. Přednáška byla vedena formou prezentace a zároveň diskuse, děti zhlédly i videa k tématu. Dozvěděly se, jaké faktory ovlivňují rozhodnutí, zda kouřit či nekouřit, co je kouření aktivní a pasivní, jaká zdravotní rizika tato psychická i fyzická závislost přináší, kolik peněz kouření stojí, jak s kouřením přestat. Během přednášky se žáci mohli dotazovat na vše, co je zajímalo.


Skrytá nebezpečí internetu

30. 5. absolvovali žáci pátých ročníků přednášku s názvem Skrytá nebezpečí internetu. V úvodu se pan Krampota z PPP Chrudim zaměřil na definice rizik spojených s moderními komunikačními technologiemi. Nejdůležitější informace, které by si každý měl z přednášky zapamatovat, jsou:
• Nedávat osobní údaje a fotky nikomu cizímu
• Články na serveru Wikipedia nejsou vždy pravdivé
• Pozor na vidoehovory s neznámými lidmi
• Každý pátý člověk se v internetovém světě vydává za někoho jiného
• Hoax – jedním z velmi častých nešvarů, který se na internetu vyskytuje je šíření poplašných, nebezpečných a zbytečných řetězových zpráv tzv. hoaxů. Cílem serveru Hoax.cz je informovat uživatele o těchto nástrahách, se kterými se denně setkává a které znepříjemňují nebo ohrožují jeho běžné používání internetu.
• Adblock – je to označení, pro různá rozšíření webových prohlížečů, která umožňují blokování částí obsahu webové stránky, zejména reklam.


2. čtvrtletí

1. 12. 2017 se uskutečnila přednáška pro 7. ročníky na téma Školní a mimoškolní šikana. Žáci se dozvěděli jaký je rozdíl mezi šikanou a škádlením, typologii iniciátorů šikany, typologii obětí šikany, jaké jsou projevy šikany, co je kyberšikana, jaké následují za takové jednání tresty, ke konci přednášky následovala diskuse a modelové situace. Přednášejícím byl Mgr. Jiří Hrabčuk.

Průběžně celé čtvrtletí probíhaly na prvním i druhém stupni přednášky pana Petra Zlesáka z oddělení Městské policie v Chrudimi. Pobavil se s dětmi na téma dopravní výchova. Žáci byli seznámeni s problematikou jejich bezpečnosti v silničním provozu, poučeni o správném řešení možných krizových situací. V některých třídách prvního stupně přednášela Bc. Lucie Mrkvičková. Přednášky navázaly na učivo vlastivědy, dopravní značky, křižovatky, chování chodců a cyklistů. Zkušenosti a dovednosti si žáci vyzkoušeli na dopravním hřišti, kde opět procvičili pravidla silničního provozu, dopravní značky a jízdu na kole.

7. 12. Navštívili žáci devátých ročníků interaktivní výukový pořad s názvem Hrou proti AIDS. Program proběhl na Střední zdravotnické a sociální škole v Chrudimi. Žáci získali kompletní informace o přenosu virů HIV a HPV, jak se chránit před infekcí, informace o možnostech antikoncepce, odpovědi na otázky ze života dospívajících.

23. 1. Začal probíhat projekt Právo pro každý den/Street Law pro 8. ročníky, do kterého se pravidelně každý rok zapojuje několik chrudimských škol. Jedná se o interaktivní vzdělávání o zákonech, demokracii a lidských právech. Žáci o problémech diskutují, věnují se aktuálním společenským otázkám, učí se vnímat právo jako nezbytnou součást svého budoucího života. Přednáška Mgr. Jiřího Hrabčuka probíhá vždy jako jeden blok v měsíci, tedy 2 vyučovací hodiny.
První výukový blok obsahoval informace z oblasti obecného práva, zabýval se vysvětlením základních pojmů obsažených v Ústavě ČR, přednášející popsal základní lidská práva a povinnosti. Objasnil pojmy antisemitismus, rasismus, xenofobie a „presumce neviny“.


1. čtvrtletí

Přednáška Mgr. Jiřího Hrabčuka

7. 11. 2016 se uskutečnila přednáška pro 8. ročníky na téma Závislosti a drogy. Žákům byl vysvětlen základní rozdíl mezi látkovými a nelátkovými závislostmi, jejich vznikem, charakteristikou a možnou ochranou a prevencí. V oblasti drog byli žáci seznámeni se základními skupinami psychotropních látek a drog, jejich škodlivostí, příznaky a následky jejich užívání.

Memento

15. 11. 2016 zhlédli žáci 9. ročníků dramatizaci románu Radka Johna MEMENTO. (Program v rámci protidrogové prevence)
Memento je román o narkomanech. Žáci se dostali do středu dění, do života těch, kteří propadli droze. Pro ně se stává fetování jediným smyslem života. Hlavní hrdina Michal Otava se v 16. letech nechá stáhnout partou k užívání drog. Román zachycuje 10 let jeho života s drogou a líčí všechna stádia působení drogy na lidský organismus. Líčí cestu, ze které není návratu.
Představení odehrála umělecká agentura RAJCHA z Poličky.
Pořad se setkal s kladným hodnocením ze strany žáků i pedagogů. Herci pochválili žáky naší školy za vzorné a slušné chování během představení.Zpracovává metodik prevence Bc. Olga Lupoměská
Pohled do školy   Novinky   Škola   Školní rok 2020/21   ŠVP   Dokumentace   Pavučina   Fotogalerie   Atletika   MFK   GDPR

Změna vzhledu
   

© 2006 ZŠ Chrudim, U Stadionu
WebMaster Mgr. Zbyněk Markup