Pohled do školy   Novinky   Škola   Školní rok 2020/21   ŠVP   Dokumentace   Pavučina   Fotogalerie   Atletika   MFK   GDPR

Prevence 2020-21
Prevence 2019-20
Prevence 2018-19
Prevence 2017-18
Prevence 2016-17
Dokumenty a odkazy

PREVENCE

Informace k uskutečněným akcím

2017-2018

3. čtvrtletí

Přestupkový zákon

Ve dnech 20. – 28. 3. 2018 absolvovali žáci devátých ročníků přednášku s názvem „Přestupkový zákon“. Pan Petr Zlesák z oddělení Městské policie v Chrudimi jim vysvětlil následující pojmy:
- pojem přestupek
- formy zavinění přestupku – nedbalost, úmysl
- věková odpovědnost
- druhy správních trestů
- přestupky proti občanskému soužití, proti veřejnému pořádku, proti majetku
- omezení dostupnosti tabákových výrobků a alkoholických nápojů
- přestupek přechovávání omamných a psychotropních látek2. čtvrtletí

Moderní je nekouřit

9. 1. 2018 se žáci 6. ročníků zúčastnili přednášky „Moderní je nekouřit“, kterou pro ně připravil Mgr. František Krampota z Pedagogicko – psychologické poradny Chrudim. Přednáška byla vedena formou prezentace a zároveň diskuse, děti zhlédly i videa k tématu. Dozvěděly se, jaké faktory ovlivňují rozhodnutí, zda kouřit či nekouřit, co je kouření aktivní a pasivní, jaká zdravotní rizika tato psychická i fyzická závislost přináší, kolik peněz kouření stojí, jak s kouřením přestat. Během přednášky se žáci mohli dotazovat na vše, co je zajímalo. Ke konci pořadu sehráli scénky, při kterých si zkusili odmítnout cigaretu, kterou jim nabízel spolužák. Kouření neničí pouze naše zdraví. Ničí naše blízké, okrádá nás finančně. Kouření není dobrovolné rozhodnutí, ale důsledek manipulace reklamy a tlaku vrstevníků.


Prevence a ochrana obyvatelstva

Přednášku na toto téma uskutečnili zástupci Hasičského záchranného sboru v Chrudimi. Přednáška se skládala ze dvou částí. V první části byli žáci seznámeni s možnými riziky hromadného ohrožení obyvatelstva ve svém okolí. Byl jim vysvětlen pojem „mimořádná událost“. Jednalo se například o povodeň při porušení hráze přehrady Seč, únik nebezpečných látek z plaveckého, či zimního stadionu, havárie v nedaleké chemické továrně v Semtíně. Žáci se dozvěděli, jak mají v takových případech postupovat.
Ve druhé části se hasiči zaměřili hlavně na oblast požárů. Žáci byli obeznámeni s druhy požárů, příčinami jejich vzniku, správným postupem při ohlašování požárů a jejich hašení. Součástí přednášky byly i videoukázky. Hasiči dětem převedli ochranné pomůcky, které používají při zásazích, například dýchací přístroj nebo protipožární oblek.1. čtvrtletí

Memento

1. 11. 2017 zhlédli žáci 9. ročníků dramatizaci románu Radka Johna MEMENTO. (Program v rámci protidrogové prevence)
Memento je román o narkomanech. Žáci se dostali do středu dění, do života těch, kteří propadli droze. Pro ně se stává fetování jediným smyslem života. Hlavní hrdina Michal Otava se v 16. letech nechá stáhnout partou k užívání drog. Román zachycuje 10 let jeho života s drogou a líčí všechna stádia působení drogy na lidský organismus. Líčí cestu, ze které není návratu.
Představení odehrála umělecká agentura RAJCHA z Poličky.
Pořad se setkal s kladným hodnocením ze strany žáků i pedagogů. Herci pochválili žáky naší školy za vzorné a slušné chování během představení.


Základy první pomoci

Dne 8. 11. 2017 absolvovali žáci osmých ročníků přednášky s názvem Základy první pomoci. Školení provedla paní Jana Dolníčková z ČČK Chrudim. První část se týkala úrazů, jak se mohou přihodit, co dělat a nedělat při úrazu, ošetření. Důležité je vždy myslet na sebe. Ve druhé části si žáci mohli vyzkoušet resuscitaci, viděli, jak funguje defibrilátor. Nakonec si prohlédli obsah záchranářského zavazadla, mohli si vyzkoušet, jak je těžké.
Podle hodnocení žáků byla akce zajímavá, přínosná, poučná. Jen rekvizity byly příliš reálné.

Zpracovává metodik prevence Bc. Olga Lupoměská
Pohled do školy   Novinky   Škola   Školní rok 2020/21   ŠVP   Dokumentace   Pavučina   Fotogalerie   Atletika   MFK   GDPR

Změna vzhledu
   

© 2006 ZŠ Chrudim, U Stadionu
WebMaster Mgr. Zbyněk Markup