Pohled do školy   Novinky   Škola   Školní rok 2020/21   ŠVP   Dokumentace   Pavučina   Fotogalerie   Atletika   MFK   GDPR

Prevence 2020-21
Prevence 2019-20
Prevence 2018-19
Prevence 2017-18
Prevence 2016-17
Dokumenty a odkazy

PREVENCE

Informace k uskutečněným akcím

2018-2019

3. čtvrtletí

Chování při vzniku mimořádné události

Prevence a ochrana obyvatelstva

3. 4. 2019, pro sedmé ročníky

Přednášku na toto téma uskutečnili zástupci Hasičského záchranného sboru v Chrudimi. Program se skládal ze dvou částí. V první části byli žáci seznámeni s možnými riziky hromadného ohrožení obyvatelstva ve svém okolí. Byl jim vysvětlen pojem „mimořádná událost“. Jednalo se například o povodeň při porušení hráze přehrady Seč, únik nebezpečných látek z plaveckého, či zimního stadionu, havárie v nedaleké chemické továrně v Semtíně. Žáci se dozvěděli, jak mají v takových případech postupovat. Ve druhé části se hasiči zaměřili hlavně na oblast požárů. Žáci byli obeznámeni s druhy požárů, příčinami jejich vzniku, správným postupem při ohlašování požárů a jejich hašení. Součástí přednášky byly také videoukázky. Hasiči dětem předvedli také ochranné pomůcky, které používají při zásazích, například dýchací přístroj nebo protipožární oblek. Vše si mohli i vyzkoušet.

Přestupkový zákon

Ve dnech 12. 2. – 13. 2. 2019 absolvovali žáci devátých ročníků přednášku s názvem „Přestupkový zákon“. Pan Petr Zlesák z oddělení Městské policie v Chrudimi jim vysvětlil následující pojmy:

- přestupek
- formy zavinění přestupku – nedbalost, úmysl
- věková odpovědnost
- druhy správních trestů
- přestupky proti občanskému soužití, proti veřejnému pořádku, proti majetku
- omezení dostupnosti tabákových výrobků a alkoholických nápojů
- přestupek přechovávání omamných a psychotropních látek


2. čtvrtletí

Bolest - nemoc jménem šikana (8. ročník)

4. 12. 2018 na naši školu zavítal opět Mgr. František Krampota okresní metodik prevence z PPP Chrudim. Žáci osmých ročníků zhlédli program s názvem Bolest – nemoc jménem šikana.
Principy šikanizujícího jednání se nemění, mění se však nástroje, které agresoři používají. „Klasická“ šikana většinou probíhala v uzavřeném kolektivu, v současné době šikaně napomáhají nové komunikační technologie: především internet a mobilní telefony. Tyto technologie potlačují hranice mezi školou a domovem. To znamená, že šikana ve třídě již nekončí za hranicemi pozemku školy, ale pokračuje v soukromí oběti. Prudký rozvoj sociálních sítí způsobil, že oběť šikany může být atakována neustále, a to i v případě, že se drží stranou kolektivu. Tento multimediální a interaktivní program byl složen z následujících bloků:

1. Co člověka bolí
2. Jak se cítí ponižovaný a ponižující
3. Jak se pozná šikana
4. Způsoby ubližování (šikany)
5. Kde k ubližování (šikaně) dochází
6. Kde hledat pomoc


Moderní je nekouřit

27. 11. 2018 se žáci 6. ročníků zúčastnili přednášky „Moderní je nekouřit“, kterou pro ně připravil Mgr. František Krampota z Pedagogicko-psychologické poradny Chrudim. Dozvěděli se, jaké faktory ovlivňují rozhodnutí, zda kouřit či nekouřit, zda je kouření moderní či nemoderní, co kouření lidem dává a zároveň bere, jaká zdravotní rizika tato psychická i fyzická závislost přináší. Zahráli si situace, při kterých si vyzkoušeli způsoby, jak odmítnout cigaretu. Seznámili se s různými druhy cigaret. Během přednášky se žáci mohli dotazovat na vše, co je zajímalo.


1. čtvrtletí

Na vlnách přátelství

Dne 13. 11. 2018 jsme zhlédli koncert skupiny High vibes s názvem Na vlnách přátelství. Žáci si mohli zatančit v hledišti, a dokonce i zazpívat na pódiu společně s kapelou. Členové skupiny se nás zábavnou formou pokusili upozornit na problémy, které mohou potkat každého z nás. Hlavním tématem programu bylo kamarádství, vzájemná úcta, tolerance ostatních, podpora, ale i šikana. Vyslechli jsme osobní příběhy, ve kterých kapela nabádá děti, že problémy je třeba řešit a na koho se v případě potřeby mohou obrátit. V celém sále panovala úžasná atmosféra, všichni jsme si koncert užili. Po skončení se členové kapely setkali s dětmi, rozdali autogramy a společně se s nimi vyfotili.
Pořad vznikl ve spolupráci s Linkou bezpečí a projektem proti šikaně „NENECH TO BÝT“.

Zpracovává metodik prevence Bc. Olga Lupoměská
Pohled do školy   Novinky   Škola   Školní rok 2020/21   ŠVP   Dokumentace   Pavučina   Fotogalerie   Atletika   MFK   GDPR

Změna vzhledu
   

© 2006 ZŠ Chrudim, U Stadionu
WebMaster Mgr. Zbyněk Markup