Pohled do školy   Novinky   Škola   Školní rok 2020/21   ŠVP   Dokumentace   Pavučina   Fotogalerie   Atletika   MFK   GDPR

Prevence 2020-21
Prevence 2019-20
Prevence 2018-19
Prevence 2017-18
Prevence 2016-17
Dokumenty a odkazy

PREVENCE

Informace k uskutečněným akcím

2019-2020

I. stupeň

Kamarádem být, kamaráda mít (1. ročník)

Primární prevence šikany, agrese a ostrakismu, základy kamarádství / přátelství, zlaté pravidlo vztahů, dobré vztahy v kolektivu formou her.

Jsme parta (2. ročník)

"Putování pouští" – primární prevence, prevence šikany a ostrakismu, přijetí druhých, hodnota rozdílnosti mezi námi, respekt. Velmi pěkný interaktivní program uzpůsobený věku dětí.

Jsme tým (3. ročník)

"Putování přes hory" interaktivní a zážitkový program s důrazem na objevení hodnoty spolupráce. Rozvoj empatie a prosociálnosti. Žáci dostali příležitost reflektovat své chování a spolupracovat s ostatními na změně. Hráli hry na stmelení kolektivu.

Plavba po moři (4. ročník)

"Piráti útočí" interaktivní a zážitkový program zaměřený na rozpoznání rizik užívání internetu. Pomocí konkrétních situací žáci samostatně stanovili pravidla, která na konci programu zůstala ve třídě jako plakát.

Říkat ano, říkat ne (5. ročník)

Interaktivní a zážitkový program zaměřený na zdravý vztah k autoritám – rodičům, učitelům, vedoucím kroužků, starším lidem. Pochopení vztahu zodpovědnosti a práv. Pomoci žákům vážit si dobrých autorit a umět říct ne, když se autorita chová špatně. Konkrétní aplikace skrze scénky v různých situacích.

II. stupeň

Moderní je nekouřit (6. ročník)

Multimediální preventivní program pomáhá dětem a mladým lidem si uvědomit jejich životní priority a pochopit finanční, zdravotní, pracovní a společenský dopad závislosti na nikotinu. Dává pozitivní podporu mladým lidem, kteří této závislosti nepodlehli. Dále se zde mluví o souvisejících tématech, jako jsou rizika užívání marihuany a vodní dýmky.

Skrytá nebezpečí internetu (7. ročník)

Naučný program o používání Facebooku, Instagramu a Messengeru. Profily – žáci hrají role různých lidí ve skupinách, seznamují se, předávají si fotky, jeden je vyděrač, podvodník, pedofil a druhý je mladá, nezkušená, naivní osoba, probíhá chat. Nakonec se žáci dozvědí, jakých trestných činů se dopustili a jaký postih by je čekal.

Kult krásného těla (8. a 9. ročník)

Charakter vs. Image., sebepřijetí, sebedůvěra, proč si druhých vážím.

Lektor žáky zapojil do programů, hráli hry, pracovali ve skupinách, zhlédli dokumenty, videa, mohli se zeptat na vše, co je zajímá. Programy se byly ze strany žáků i učitelů hodnoceny kladně.

Všechny preventivní programy uskutečnilo sdružení ACET ČR, z. s. Jejich cílem je dosáhnout snížení rizikového chování žáků a zlepšení vztahů v třídních kolektivech.


Zpracovává metodik prevence Bc. Olga Lupoměská
Pohled do školy   Novinky   Škola   Školní rok 2020/21   ŠVP   Dokumentace   Pavučina   Fotogalerie   Atletika   MFK   GDPR

Změna vzhledu
   

© 2006 ZŠ Chrudim, U Stadionu
WebMaster Mgr. Zbyněk Markup