Pohled do školy   Novinky   Škola   Školní rok 2020/21   ŠVP   Dokumentace   Pavučina   Fotogalerie   Atletika   MFK   GDPR

Informace k přípravě devátých ročníků k přijímacím zkouškám


Dobrý den Vážení rodiče a žáci devátých tříd,
zasílám harmonogram a stručná pravidla pro pobyt žáků ve škole během konzultací.

1. Rozdělení do skupin je neměnné (svou skupinu naleznete níže).
2. První den vaší konzultace si vás vyzvedne před školou vyučující.
3. Před školou musíte dodržovat rozestupy 1,5 – 2 m a mít nasazenou roušku.
4. Odevzdáte čestné prohlášení podepsané od rodičů (PDF). Pokud nemají rodiče možnost vytisknout, musí s vámi osobně přijít a jej podepsat na půdě školy.
Bez tohoto prohlášení vás nemůžeme do školy pustit.
5. Ve vestibulu školy bude lavice s desinfekcí, kterou všichni použijete.
6. Po odvedení vyučujícím do šatny a následně do učebny opět použijete desinfekci, která bude v učebně.
7. Vyučující vás rozmístí v učebně opět ca 1,5 – 2 m od sebe.
8. O použití roušky během konzultací rozhoduje vyučující – při dodržení rozestupů v učebně není nutná.
9. Ve společných prostorách školy musíte mít roušku nasazenu vždy.
10. Před opuštěním školy opět provedete desinfekci rukou.

Poznámka: Organizace konzultací je zcela na dohodě vás a vyučujícího. Harmonogram je nastaven vždy na první dvě vyučovací hodiny, ale Vaše konzultace se může zkrátit, či prodloužit dle vaší dohody (netýká se 9.C, která má vždy od 10:00 naplánované atletické tréninky).

Pravidla, která vydalo MŠMT (ochrana zdraví atd...) - www.msmt.cz

Zatím vás srdečně zdravím a těšíme se na vás od 11.5. 2020 ve škole.

Mgr. J.Vyhnánek

Pohled do školy   Novinky   Škola   Školní rok 2020/21   ŠVP   Dokumentace   Pavučina   Fotogalerie   Atletika   MFK   GDPR

Změna vzhledu
   

© 2006 ZŠ Chrudim, U Stadionu
WebMaster Mgr. Zbyněk Markup