Pohled do školy   Novinky   Škola   Školní rok 2019/20   ŠVP   Dokumentace   Pavučina   Fotogalerie   Atletika   MFK   GDPR

Informační brožura
Profil školy
Charakteristika
Funkce
Pracovníci
Telefonní seznam
E-mailové kontakty
Sportovní kurzy
Sport. třídy a skupiny

Profil

Poloha školy

Škola je umístěna v Chrudimi na sídlišti U Stadionu v blízkosti velkého areálu sportovišť:

Sportoviště   Mapa areálu

letní stadion – kopaná, atletika, odbíjená
zimní stadion
plavecký krytý bazén – sauna
letní plovárna
hřiště na hokejbal
hala stolního tenisu

 

Tato sportoviště jsou v převážné části v majetku AFK Chrudim, města Chrudim a TJ Chrudim.
Dalším kladem polohy školy je snaha města Chrudim vybudovat v této lokalitě centrum sportovišť soustředěných v lokalitě okolo letní plovárny.

Počet žáků a tříd

Školu navštěvuje ve školním roce 2017/2018 555 žáků. Žáci školy jsou převážně z Chrudimě, pouze třídy s rozšířenou výukou TV navštěvují dojíždějící žáci.

Počet tříd I. stupeň II. stupeň
22 10 12

Školní družina a školní klub

Ve škole je zřízena školní družina, která má ve školním roce 2017/2018 pět oddělení. Slouží především pro žáky prvního stupně školy.

Prostorové podmínky

30 učeben,  z toho 7 odborných 
(fyzika – chemie – přírodopis, specifická příprava dívek, výpočetní technika, 
kovo a dřevo dílna, hudební výchova, výtvarná výchova).

Tělovýchovná zařízení   Mapa školy
velká tělocvična
malá tělocvična
tartanový tunel (72,5m)
víceúčelové hřiště
 

Pohled do školy   Novinky   Škola   Školní rok 2019/20   ŠVP   Dokumentace   Pavučina   Fotogalerie   Atletika   MFK   GDPR

Změna vzhledu
   

© 2006 ZŠ Chrudim, U Stadionu
WebMaster Mgr. Zbyněk Markup