Pohled do školy   Novinky   Škola   Školní rok 2019/20   ŠVP   Dokumentace   Pavučina   Fotogalerie   Atletika   MFK   GDPR

Informační brožura
Profil školy
Charakteristika
Funkce
Pracovníci
Telefonní seznam
E-mailové kontakty
Sportovní kurzy
Sport. třídy a skupiny

Sportovní kurzy

Lyžařský výcvik je zařazen zpravidla v sedmém ročníků.

Školy v přírodě (ŠvP) se konají jednou za školní rok v délce sedmi dnů. ŠvP se nekoná v prvním ročníku. Součástí programu školy v přírodě může být netradiční forma ozdravného pobytu.

Soustředění sportovních tříd jsou podzimní výběrová, letní, zimní a jarní. Soustředění organizují vedoucí trenéři ST.

Školní výlety jsou zpracovány jako vlastivědné poznávací projekty. V 1. - 7.ročníku jsou výlety zpravidla jednodenní. V 8. a 9.ročníků dvoudenní. Výlet lze od 6.ročníku spojit s jednodenní exkurzí.

Exkurze absolvují žáci školy ve všech ročnících.

Sportovní kurzy:

Plavání
Plavání je zařazováno formou kurzu ve třetím a čtvrtém ročníku. Vzhledem k vhodným podmínkám je plavání zařazováno i v následných ročnících.

Bruslení
Vzhledem k vhodným podmínkám je bruslení zařazováno do výuky ve všech etapách vzdělávání. Bruslení je zařazováno i jako součást ŠvP, výletu a soustředění.

Lyžování
Lyžování je zařazeno formou týdenního kurzu zpravidla v sedmém ročníku. V případě vhodných podmínek je zařazováno lyžování a pobyt na sněhu i v ostatních etapách vzdělávání. Jako součást ŠvP lze lyžování a pobyt na sněhu zařadit od třetího ročníku.

Turistika a pobyt v přírodě
Turistika a pobyt v přírodě jsou zařazeny do výuky ve všech etapách vzdělávání.

Cyklistika
Cyklistika a dopravní výchova jsou zařazovány do výuky ve všech etapách vzdělávání. Cyklistika je zařazována jako součást výuky, ŠvP, výletu a soustředění ST.


Pohled do školy   Novinky   Škola   Školní rok 2019/20   ŠVP   Dokumentace   Pavučina   Fotogalerie   Atletika   MFK   GDPR

Změna vzhledu
   

© 2006 ZŠ Chrudim, U Stadionu
WebMaster Mgr. Zbyněk Markup