Pohled do školy   Novinky   Škola   Školní rok 2020/21   ŠVP   Dokumentace   Pavučina   Fotogalerie   Atletika   MFK   GDPR

Zápis 2007/2008
Zápis 2008/2009
Zájmové útvary a kroužky
Konzultační hodiny
Rada SRPDŠ
Matematický klokan 2008

Zápisy z rady SRPDŠ


Zápis ze 3.schůze SRPDŠ (17.1.2008)


   Schůzka proběhla 17.1.2008 ,sešlo se nás 13, za vedení školy s námi hovořila Mgr. Zavřelová. Hovořili jsme o uskutečněných akcích za uplynulé období, které proběhly úspěšně, především Den otevřených dveří na 1.stupni.

* Projednali jsme příspěvek na školní granty z fondu SRPDŠ 3000.-Kč na grant vedený panem učitelem Prokopem "ŠUMAVA" a grant "EKOLOGIE - přežijeme století odpadů?". Příspěvky jsme odsouhlasili.

* 25.a 26.1.2008 ZÁPIS DO 1. TŘÍD

* V květnu plánovaný další zájezd do Ede, 16 dětí z 5.a 6.tříd.

* Pro budoucí školní rok zachovat na 1.stupni vždy po 2 třídách a na 2.stupni po 3 třídách v ročníku.

* Internetové stránky pravidelně aktualizuje Mgr. Markup

DISKUSE:

1. Rodiči málo využité konzultační hodiny vyučujících.
2. Výpisy známek v pololetí o něco dříve, aby se daly špatné známky opravit zkoušením či opravným testem.
3. Nenarušovat výuku dělením dětí jedné třídy do dvou lyžařských kurzů.
4. Bezpečnost při přecházení z hlavní budovy do družiny, a následně na chodbách.
5. Případné úrazy hlásit třídnímu učiteli a ihned zapsat.
6. Děti odhazují v blízkém i vzdálenějším okolí školy ovoce, které dostanou ve školní jídelně.
7. STÁLE SE OPAKUJÍ ŽÁDOSTI RODIČŮ ŽÁKŮ FOTBALOVÝCH TŘÍD O DOPLNĚNÍ DĚVČAT DO ČISTĚ CHLAPECKÝCH TŘÍD.


Zapsala. P. FelklováZápis z 2.schůze SRPDŠ (8.11.2007)


1.Říjen:
      nainstalovány nové tabule do tříd na II.stupni

2.Listopad:
      ukončena činnost školní psycholožky
      probíhají plavecké výcviky ve 3. a 4. třídách

3.Prosinec:
      1.12. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ve třídách prvního stupně
      14.12. GOLEM - zájezd do divadla pro 8. a 9. třídy, autobus uhrazen ze SRPDŠ
      schůzka s rodiči žáků 9. tříd k přihláškám na střední školy a učiliště

4.Diskuse:
      NEFOTOGRAFOVAT DĚTI BEZ SOUHLASU RODIČŮ - pouze společné třídní fotografie zachovat
      ABSENCE OMLOUVAT DO 3 DNŮ PO NÁVRATU DO ŠKOLY
      VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ:
           1.Kontaktovat vyučujícího
           2.Třídního učitele
           3.Výchovného poradce
           4.Vedení školy
      Další přípravek na odstranění vší JAKUTIN GEL, v lékárnách volně prodejný, cena okolo 130,-Kč
Zápis z 1.schůze SRPDŠ (13.9.2007)


1.Plán pro školní rok:
      I.stupeň 10 tříd
      II.stupeň 12 tříd
      Celkem žáků 547, tj. o 11 méně než v minulém roce.

2.Školní psycholog:
      2 měsíce průzkum vytíženosti

3.Nové:
      popisky všech vnitřních dveří ve škole
      vymalované kabinety kantorů
      v 9.B nainstalovaná interaktivní tabule
      v tělocvičnách nové osvětlení
      nové tabule do tříd na II.stupni
      nový nábytek pro 2 třídy na I.stupni

4.Koncepce školy:
      rámcový vzdělávací program

5.Nový koordinátor:
      Mgr. Chaloupková

6.Zdražení obědů ve školní jídelně od 1.10.2007:
      1.-5. třída 20,-Kč
      6.-8. třída 22,-Kč
      9. třída 23,-Kč

7.Granty:
      a) Ede
      b) Prevence soc.pat. jevů
      c) Třídění odpadů
      d) Podpora sportovních kroužků

8.Den otevřených dveří na I. stupni 1.12.2007

9.Možnost nákupu pracovních sešitů i do dalších předmětů, nutné uhradit rodiči. Částka pro 1 dítě na školní rok přibližně 500,-Kč.Pohled do školy   Novinky   Škola   Školní rok 2020/21   ŠVP   Dokumentace   Pavučina   Fotogalerie   Atletika   MFK   GDPR

Změna vzhledu
   

© 2006 ZŠ Chrudim, U Stadionu
WebMaster Mgr. Zbyněk Markup