Pohled do školy   Novinky   Škola   Školní rok 2020/21   ŠVP   Dokumentace   Pavučina   Fotogalerie   Atletika   MFK   GDPR

Rozvrhy
Rada SRPDŠ
Koncepce školy
Zápis 2008/2009
Zápis 2009/2010
Matematický klokan 2009

Koncepce školy


Koncepce školy ve školním roce 2008/2009


 • pokračování v realizaci ŠRVP ve druhých a sedmých třídách – výstupy dle předmětů v rámci autoevaluace na konci školního roku
 • celková rekonstrukce heren školní družiny
 • zakoupení školního nábytku do tříd v počtu 2 – 4
 • zakoupení nového nábytku do tříd (skříňky) v budově 1. stupně
 • zakoupení nového nábytku do kabinetu 1. stupně
 • realizace venkovního hřiště s umělým povrchem
 • opravy a údržba školy dle požadavku na p. Vondrovou
 • oprava a rekonstrukce vstupních bran a plotu
 • obnova podlah ve třídách školy
 • realizace přiznaných grantů
 • žádosti o nové granty
 • udržet koncepci školy 2 + 3 na prvním a druhém stupni
 • pokračovat ve spolupráci se školkami
 • umožnit zaměstnancům další vzdělávání dle plánu
 • upravit vnitřní předpis nahrazující kolektivní smlouvuKoncepce školy ve školním roce 2007/2008
návrh a plnění


 • realizace ŠRVP v prvních a šestých třídách – výstupy dle předmětů v rámci autoevaluace na konci školního roku
 • (Vyučující předali vyhodnocení ŠRVP v prvních a šestých třídách. Toto hodnocení je součástí výroční zprávy – viz hodnocení předmětových a metodických komisí)
 • smlouva s mlékárnou Kunín na automat na mléčné výrobky
 • (Převládají problémy s plněním automatu, někdy prošlé a zkažené výrobky – řeší se operativně dle situace. Jinak hodnotím tento způsob prodeje jako výhodný a přehledný pro žáky školy)
 • zakoupení školního nábytku do tříd v počtu 2 – 4
 • (Splněno - podařilo se zakoupit vybavení tří kompletních tříd)
 • zakoupení nových tabulí pro druhý stupeň
 • (Splněno – zakoupeno 12 nových tabulí na pilonech)
 • realizace venkovního hřiště s umělým povrchem
 • (Nesplněno – zastupitelstvo města neschválilo tuto investiční akci. Žádal jsem grant Pardubický kraj – nebyl přidělen)
 • opravy a údržba školy dle požadavku na p. Vaníčka
 • (Splněno – vše probíhalo dle harmonogramu)
 • obnova podlah ve třídách školy
 • (Splněno – nové podlahy v pěti třídách školy)
 • realizace přiznaných grantů
 • žádosti o nové granty
 • (Splněno částečně – z pěti podaných grantů se podařilo získat částečné finanční prostředky u tří podaných grantů – 1.olympiáda 1. stupně, 2. Umíme jezdit bezpečně na kole, 3.Přežijeme století odpadků 2.)
 • udržet koncepci školy 2 + 3 na prvním a druhém stupni
 • (Splněno)
 • vytvořit plán spolupráce se školkami
 • (Splněno – celý školní rok navštěvovali školky školu)
 • umožnit zaměstnancům další vzdělávání dle plánu
 • (Splněno – zástupkyně ředitele školy dokončila funkční studium 1., koordinátor ICT a výchovná poradkyně vykonají závěrečné zkoušky na podzim 2008, ostatní vyučující uspokojeni dle požadavků)
 • upravit vnitřní předpis nahrazující kolektivní smlouvu
 • (Splněno – upraveno)
 • upravit vnitřní předpis ochranné prostředky zaměstnanců
 • (Splněno – upraveno)Pohled do školy   Novinky   Škola   Školní rok 2020/21   ŠVP   Dokumentace   Pavučina   Fotogalerie   Atletika   MFK   GDPR

Změna vzhledu
   

© 2006 ZŠ Chrudim, U Stadionu
WebMaster Mgr. Zbyněk Markup