Pohled do školy   Novinky   Škola   Školní rok 2020/21   ŠVP   Dokumentace   Pavučina   Fotogalerie   Atletika   MFK   GDPR

Rozvrhy
Zájmové útvary a kroužky
Rada SRPDŠ
Zápis 2010/2011
Zápis 2009/2010
Matematický klokan
Konverzace v Aj

Zápisy z rady SRPDŠ 2009/2010


Zápis z 5. schůze rady SRPDŠ
(ze dne 27.5.2010)


1. Zápis do prvních tříd
Pro školní rok 2010/2011 bylo celkem přijato 58 dětí. Dne 9.6.2010 proběhne schůzka s rodiči budoucích prvňáčků.

2. Informace o akcích školy
• Dne 13.4.2010 se uskutečnil na letním stadionu AFK Chrudim výběr (obecné sportovní testy) pro atletickou sportovní třídu. Rozhodnutí o zařazení dítěte obdrží rodiče do 15.6.2010 dopisem ředitele ZŠ.
• Dne 20.4.2010 proběhla Kinderiáda. 4. a 5.třídy se dostaly do celostátního finále.
• Dne 27.4.2010 se konala beseda se sportovcem Jiřím Magálem.
• Dne 29.5.2010 se 31 dětí zúčastní zájezdu do Anglie. Veškeré informace jsou k nahlédnutí na webových stránkách školy.
• Dne 4.6.2010 odjíždějí děti z 5.tříd na ozdravný pobyt do Chorvatska.
• Dne 18.6.2010 proběhne školní olympiáda.

3. Plánované investice
- výměna 6 oken a žaluzií nad školní jídelnou
- vymalování školní jídelny

4. Sběr papíru
Za měsíc květen se vybralo 6.660,- Kč za sběr papíru. 3.000,- Kč bylo rozděleno mezi 3 třídy, které donesly nejvíce papíru. Zbytek peněz se ponechá ve správě SRPDŠ.

5. Výskyt vší
Učitelé sami nemohou dětem hlavy plošně kontrolovat, aby nerozšířili vši na další děti, ale po zjištění nákazy vždy co nejdříve informují jak rodiče daného dítěte, tak rodiče ostatních dětí. Zbavit děti vší je povinností rodičů, nikoliv školy a jejich pedagogických pracovníků. Jediným možným preventivním opatřením proti vši dětské jsou časté prohlídky vlasů a v případě nálezu vší neodkladné odvšivení!


Zpracovala Miroslava Jirušková dne 31.5.2010.

Další schůze rady SRPDŠ se uskuteční ve školním roce 2010/2011.
Zápis ze 4. schůze rady SRPDŠ
(ze dne 8.4.2010)


1. Informace o akcích školy
ředitel školy informoval zástupce rodičů o plánovaných akcích
- soustředění atletických tříd na Seči (duben 6.,7.,8. C)
- soustředění atletické třídy v Chrudimi (duben 9.C)
- návštěva dětí školy v Ede (Holandsko duben)
- škola v přírodě (2.,3., třídy)
- zájezd do Anglie (konec května) - informace budou na webu školy
- ozdravný pobyt Chorvatsko (5. třídy, červen)

Zástupci rodičů odsouhlasili příspěvek na dopravu pro děti, které se zúčastní pobytu v Ede

2. Informace o investicích do budovy školy
- rekonstrukce vodovodního potrubí pod jídelnou školy
- instalace nového čerpadla do školní kuchyně
- rekonstrukce podlah ve třídách (počet 3)
- odstranění závad z revize elektro

3. Diskuse
- dotaz rodičů na výběry do sportovních tříd
- dotaz rodičů na způsob jak probíhá plánování a realizace oprav školy


Zpracoval (na žádost zástupců rodičů) Mgr. J. Vyhnánek, ředitel školy dne 8.4. 2010.

Další schůze rady SRPDŠ se uskuteční dne 27.5.2010 v 15.30 hodin.
Zápis z 3. schůze rady SRPDŠ
(ze dne 7.1.2010)


1. Zápis dětí do prvních tříd
Zápis dětí do prvních tříd pro školní rok 2010/2011 proběhne ve dnech 22.ledna od 15:00 do 18:00 hod a 23.ledna od 8:00 do 10:00 hod v budově školní družiny. O definitivním umístění zapsaných dětí do základní školy rozhodne po zápisu ředitel ZŠ do 26.2.2010.

2. Sloučení základních škol v Chrudimi
V souladu s koncepcí Základního školství v Chrudimi Zastupitelstvo města Chrudim schválilo na svém zasedání dne 14.12.2009 sloučení ZŠ Chrudim, Sladkovského a ZŠ Chrudim, Školní náměstí. Od 1.7.2010 se nástupnickou organizací stává ZŠ Chrudim, Školní náměstí.

3. Spádové školské obvody ZŠ v Chrudimi
Veškeré školské obvody včetně spádovosti je možné nalézt na internet. stránkách školy v sekci novinky. Zákonný zástupce může pro žáka zvolit jinou než spádovou školu. Důvodem nepřijetí dítěte do vybrané školy je především kapacita školy. V tomto případě budou upřednostněny děti, které mají trvalé bydliště ve spádovém obvodu školy.

4. Lyžařská soustředění
V nejbližších dnech proběhnou lyžařská soustředění jednotlivých tříd.
I.stupeň - 1-denní lyžařský výlet do České Třebové
4.třídy - Masarykova Chata - Deštné v Orlických horách
6. a 7.třídy - Jedlová v Orlických horách
7.nesportovní třída - Daňkovice
8. a 9.třídy - Dolní Morava

5. Nové investice na rok 2009/2010
- byly nakoupeny 2 nové sady šatních skříněk pro 6. a 7.třídy
- byly nakoupeny nové žíněnky do tělocvičen
- byla zakoupena bezpečnostní kamera do vstupu školy (cca 70.000,- Kč)

6. Půjčovna lyží ve škole
V naší škole je možné zapůjčení lyží každé úterý a čtvrtek od 15:30 do 17:00 hod
Cena:
- sjezdové vybavení (lyže, boty, hole) za á 30,- Kč/den
- běžecké vybavení za á 25,- Kč/den.

7. Vyhodnocení nemocnosti žáků
Škola sleduje a vyhodnocuje aktuální stav nemocnosti žáků. V případě vysoké absence žáků z důvodu respiračních onemocnění se bude provoz řídit pokyny MŠMT ČR a hygieniků. Škola se uzavírá v případě, že nemocnost žáků dosáhne 30%.

Zpracovala Miroslava Jirušková dne 12.1.2010.

Další schůze rady SRPDŠ se uskuteční dne 8.4.2010 v 15.00 hodin.
Zápis z 2. schůze rady SRPDŠ
(ze dne 5.11.2009)


1. Výroční zpráva
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 byla schválena radou školy. Tento dokument je k dispozici k nahlédnutí na webových stránkách školy.

2. Školní družina
Školní družina má ve školním roce 2009/2010 čtyři oddělení. Slouží především pro žáky prvního stupně školy. Dle vyhlášky lze umístit do družiny maximálně 120 dětí. Od příštího roku kraj povolil navýšení kapacity na 150 dětí. Družinu budou moci navštěvovat děti z 1. až 5. tříd. Bude otevřeno 5 oddělení.

3. Nové a plánované investice na rok 2009/ 2010
- nákup 12 stereomikroskopů se zvětšením 20x a 40x (=mikroskop se dvěma objektivy jejichž optické osy se protínají v jejich ohniskové vzdálenosti, takže obraz jimi sejmutý a podaný dvěma okuláry je trojrozměrný) – cca 70.000,- Kč
- byly nakoupeny 2 nové třídy
- byly objednány 2 nové sady šatních skříněk (1 sada skříněk cca 60.000,- Kč)
- pro 6. třídy byly zakoupeny nové zeměpisné atlasy
- objednali se chemikálie – cca 10.000,- Kč
- byly nakoupeny nové lavičky do tělocvičen – cca 20.000,- Kč
- budou se objednávat sportovní pomůcky za cca 20.000,- Kč

V případě možného navýšení finančního rozpočtu pro naši školu by se příští rok dokoupil zbytek tříd.

4. Webové stránky školy
Návštěvnost je cca 150 osob/denně. Systém odhlašování, přihlašování obědů a přehled o známkách je plně funkční.

5. Zavedení nového projektu ŠIK = školního informačního kanálu
Cílem projektu ŠIK je oslovit co nejširší skupinu mladých lidí prostřednictvím video spotů, které mají preventivní, osvětově-vzdělávací a informační charakter. Projekt ŠIK byl ve škole spuštěn před 2 týdny a zhruba po 1 roce se bude zjišťovat jeho zpětná vazba.

6. Lékařské prohlídky
V těchto dnech probíhají lékařské prohlídky dětí ze sportovních tříd na dětském oddělení Chrudimské nemocnice. Cena jedné prohlídky stojí 100,- Kč (náklady 8.000,- Kč).

7. Den otevřených dveří
Dne 28.11.2009 od 9:00 hod do 11:00 hod proběhne na naší škole den otevřených dveří.
V tento den si budete moci prohlédnout celý areál školy a navštívit výuku ve třídách prvního stupně. Rozvrh ukázkové výuky je možné shlédnout na webových stránkách školy.

Zpracovala Miroslava Jirušková dne 12.11.2009.

Další schůze rady SRPDŠ se uskuteční dne 7.1.2010 v 15.30 hodin.
Zápis z 1. schůze rady SRPDŠ
(ze dne 10.9.2009)


1. Školní rok 2009/2010
Školu navštěvuje ve školním roce 2009/2010 533 žáků. Žáci jsou převážně z Chrudimi, pouze třídy s rozšířenou výukou TV navštěvují dojíždějící žáci.
Počet tříd celkem je 22.
I.stupeň - 10 tříd – 278 žáků
II.stupeň - 12 tříd – 255 žáků

2. Školní družina
Školní družina má ve školním roce 2009/2010 čtyři oddělení. Slouží především pro žáky prvního stupně školy. Dle vyhlášky lze umístit do družiny maximálně 120 dětí. Z důvodu vyššího zájmu ze stran rodičů bude v příštím roce podána žádost o možnost navýšit kapacitu na 150 dětí. Uvažuje se také o využití učitelů, kteří nemají naplněný úvazek na 6 hodin týdně.

3. Novinky
Byl zvolen nový zástupce ředitele školy - Mgr. Luboš Prokop.
Nový učitelé:
      - Bc. Jakub Šmejc – TV, vlastivěda na I. stupni
      - Mgr. Kristýna Jirková – angličtina.
Nová administrativní pracovnice – paní Dana Jeníčková.
Do důchodu odešly paní učitelka Pavlíčková a pan učitel Krulich.

4. Zrealizované investice na rok 2009
- malba stěn velké a malé tělocvičny
- nalepení bezpečnostních proužků na schody
- výměna podlahové krytiny v dalších třídách
- výměna kalového čerpadla a 2 sporáků ve školní kuchyni
- oprava panelových spojů
- rekonstrukce vestavěných skříní ve třídách a ve vestibulu
- nové osvětlení tabulí ve třídách (na základě kontroly z hygieny)
- rekonstrukce sociálních zařízení a zavedení teplé vody (na základě kontroly z hygieny)
- klimatizace – 2 učebny (počítačová učebna) – uhrazeno z vlastních zdrojů (cca 70.000,- Kč)

5. Plánované investice na rok 2009/ 2010
- osvětlení v 6.C
- nákup 12 stereomikroskopů se zvětšením 20x a 40x(=mikroskop se dvěma objektivy jejichž optické osy se protínají v jejich ohniskové vzdálenosti, takže obraz jimi sejmutý a podaný dvěma okuláry je trojrozměrný) – cca 70.000,- Kč
- rada SRPDŠ odhlasovala 70.000,- Kč na další novou třídu

6. Školní granty
Bude opět podaná žádost o grant (80.000,-) na město Chrudim – cvičení s overbally.Bohužel realizace výstavby druhého venkovního hřiště neproběhne – město neposkytlo finance.

7. Nové PC programy
I v tomto školním roce je možné objednávání a odhlašování obědů prostřednictvím internetu. Zároveň je možné nahlédnout do databáze jednotlivých žáků, kde se můžeme dozvědět o studijních výsledcích. Každý z rodičů obdržel kód, kterým se může přihlásit na internet. stránky školy. V případě ztráty těchto dat se rodiče mohou obrátit na třídního učitele žáka a učitel jim poskytne původní kód či vygeneruje nový.

8. Funkční testy páteře
V 6-8. třídách budou rozdány dotazníky týkající se funkčních testů páteře – měření zkrácených svalů a hodnocení hypermobility ve spolupráci s Univerzitou Karlovou.

9. Zavedení nového projektu ŠIK = školního informačního kanálu
ŠIK CZ s.r.o. je společnost, která prostřednictvím velkoplošných obrazovek instalovaných ve školách usiluje o nový způsob komunikace s mladými lidmi.

Cílem projektu ŠIK je oslovit co nejširší skupinu mladých lidí prostřednictvím video spotů, které mají preventivní, osvětově-vzdělávací a informační charakter. Projekt ŠIK usiluje o realizaci efektivní prevence sociálně patologických jevů na ZŠ a SŠ, a to ve spolupráci s dalšími státními i nestátními organizacemi. Prostřednictvím projektu ŠIK je zabezpečen neustálý přísun kvalitních a žádaných informací, které se týkají následujících oblastí:

- oblast primární a sekundární prevence sociálně patologických jevů,
- oblast nespecifické prevence,
- možnosti dalšího vzdělávání žáků a studentů,
- oblast mimoškolní činnosti a aktivního trávení volného času,
- aktuality ze světového dění, ze světa kultury, techniky.

Počet zapojených škol se během dvou let navýšil více než trojnásobně. K 7. 9. 2009 se do projektu zapojilo 153 škol.

Projekt je budován pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva vnitra, Ministerstva dopravy a ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti a Ministerstvem životního prostředí.

10. Schůze Rady školy
Bude se konat v úterý 22. 9. 2009 v 16.00 hodin.
Plán schůzky:
- výroční zpráva za školní rok 2008/2009
- investice
- koncepce pro nový školní rok 2009/2010

Zpracovala Miroslava Jirušková dne 14.9.2009.

Další schůze rady SRPDŠ se uskuteční dne 5.11.2009 v 15.00 hodin.

Pohled do školy   Novinky   Škola   Školní rok 2020/21   ŠVP   Dokumentace   Pavučina   Fotogalerie   Atletika   MFK   GDPR

Změna vzhledu
   

© 2006 ZŠ Chrudim, U Stadionu
WebMaster Mgr. Zbyněk Markup