Pohled do školy   Novinky   Škola   Školní rok 2019/20   ŠVP   Dokumentace   Pavučina   Fotogalerie   Atletika   MFK   GDPR

Rozvrhy
Kroužky
Rada SRPDŠ
Zápis 2010/2011
Seznam prvňáčků

Zápisy z rady SRPDŠ 2010/2011


Zápis z 3. schůze rady SRPDŠ
(ze dne 7.4.2011)


1. Zápis dětí 2011/2012
Ve dnech 11. - 12. 2. 2011 proběhl zápis dětí do prvních tříd. Celkem bylo přijato 64 dětí, které jsou rozdělené do dvou tříd. 10 dětí bylo odmítnuto z důvodu nespádového školského obvodu. Bude zrušena kolonka “přání rodičů“- děti budou do tříd zařazené podle abecedy.

2. Projekt EU peníze školám
Od 1. 9. 2011 se škola zúčastní projektu EU peníze školám - Šablony klíčový aktivit. Projekt se bude na 2. stupni týkat předmětů a učitelů: přírodopis - Mgr. Jan Josíf, fyzika - Mgr. Miroslav Joska, zeměpis - Mgr. Tomáš Kudláček, ICT - Mgr. Zbyněk Markup. Dále se bude půlit počet žáků v jedné hodině českého jazyka a cizích jazyků. Finanční prostředky budou využity také na vzdělávání učitelů a na projekty prevence sociálně - patologických jevů. Projekt EU peníze školám bude trvat 30 měsíců.

3. Stav účtu SRPDŠ
Stav na účtu SRPDŠ je v současné době 53.900,- Kč. Peníze budou využity na příspěvky na výlety, na knižní odměny pro nejlepší žáky. Dále na návštěvu z městečka Ede z Holandska, která proběhne ve dnech 7. - 10.6.2011 apod..

4. Investice
V letošním roce bude provedena rekonstrukce školní kuchyňky. Předpokládané náklady jsou 60.000,- Kč. Dále je nutná rekonstrukce oken ve škole a luxfer v tělocvičně.

5. Soustředění v Chorvatsku
Soustředění se uskuteční ve dnech 25.9. - 4.10.2011 v Živogošči. Jako dozor pojede - Mgr. Prokop, Mgr. Prokopová a Mgr. Korečková.

6. Příprava k přijímacím zkouškám
Pro 9. třídy je nově zavedena příprava k přijímacím zkouškám na střední školy 1-2 x týdně.

7. Možnost převzetí provozu školní jídelny firmou Eurest
Ředitel školy podal informace o možnosti převzetí provozu školní jídelny společností Eurest. Firma byla oslovena zřizovatelem - městem, aby učinila zřizovateli nabídku - vybavení a rekonstrukce kuchyně a jídelny, nabídka jídel z hlediska splnění všech hygienických požadavků, vyhlášek a zákonů, finanční zajištění včetně energií a cen jídla. Konečný výsledek této nabídky s vyjádřením jasných kladů a záporů tohoto stravování bude předložen rodičům. Rodiče na základě tohoto výsledku vyberou stravování buď ano či ne. Výsledek bude předložen zřizovateli a ten po konzultaci s ředitelem vydá oficiální stanovisko.


Další schůze rady SRPDŠ se uskuteční dne 26.5.2011 v 15.00 hodin.

Zpracovala: Miroslava Jirušková dne 12.4.2011
Zápis z 2. schůze rady SRPDŠ
(ze dne 6.1.2011)


1. Koncepce byla rozšířena o 3 body
• byly zakoupeny nové jídelní sety (celkem 106 míst)
• podařilo se zdarma získat interaktivní tabuli v hodnotě 160.000,- Kč z grantu od Pardubického kraje
• dále se podařilo zapůjčit interaktivní tabuli pro 1.stupeň (90.000,-Kč - zapůjčení na 1 rok, bude ji možné odkoupit za zůstatkovou cenu).

2. Novinky
• pana Mgr. Štěpána Beneše nahradila ve výuce anglického jazyka paní Mgr. Pavlíčková Jitka
• 9. třídy se zúčastnily celorepublikových srovnávacích testů SCIO, výsledky a hodnocení jsou k dispozici na webových stránkách školy (srovnávacích testů v anglickém jazyce se zúčastnilo 30 žáků a v německém jazyce 1 žák)
• zápisy do 1. tříd proběhnou ve dnech 11.-12.2.2011.


Další schůze rady SRPDŠ se uskuteční dne 7.4.2011 v 15.00 hodin.

Zpracovala: Miroslava Jirušková dne 11.1.2011
Zápis z 1. schůze rady SRPDŠ
(ze dne 4.11.2010)


1. Školní rok 2010/2011
Školu navštěvuje ve školním roce 2010/2011 537 žáků. Žáci jsou převážně z Chrudimi, pouze třídy s rozšířenou výukou TV navštěvují dojíždějící žáci.

2. Novinky
Noví učitelé
– Mgr. Tomáš Kudláček – aprobace – přírodopis, zeměpis
– Mgr. Štěpán Beneš – aprobace – angličtina

3. Plánované investice na rok 2010/ 2011
• nový nábytek do dvou tříd
• nový nábytek do jídelny (12 stolů se židlemi již zakoupeno)
• rada SRPDŠ odhlasovala 70.000,- Kč na nákup dalších 8 stolů do jídelny
• příčka na budově II. stupně – možnost otevření další třídy
• výměna oken – požadavek na město
• rekonstrukce rozvodů pod japexovou halou (kanalizace, studená voda) a nákup nového japex. povrchu

4. Školní granty
Den bez aut – Mgr. Luboš Prokop
• Projekt EU peníze školám – výše dotace pro ZŠ je vázána na šablony klíčových aktivit. Maximální výše finanční podpory na projekt je 300.000,- + (počet žáků školy x 4.300,-). Škola zažádala o 31 šablon, které využije na zkvalitnění a inovaci výuky při hodinách anglického jazyka, přírodopisu, zeměpisu, ICT apod.. Dále šablony využije na další vzdělávání učitelů (jazyky, ICT, přírodní vědy a matematika). Projekt bude možné zahájit od 1.9.2011.


Další schůze rady SRPDŠ se uskuteční dne 6.1.2011 v 15.00 hodin.

Zpracovala: Miroslava Jirušková dne 9.11.2010


Pohled do školy   Novinky   Škola   Školní rok 2019/20   ŠVP   Dokumentace   Pavučina   Fotogalerie   Atletika   MFK   GDPR

Změna vzhledu
   

© 2006 ZŠ Chrudim, U Stadionu
WebMaster Mgr. Zbyněk Markup