Pohled do školy   Novinky   Škola   Školní rok 2020/21   ŠVP   Dokumentace   Pavučina   Fotogalerie   Atletika   MFK   GDPR

Rozvrhy
Kroužky
Rada SRPDŠ
Koncepce školy
Přijímací řízení na SŠ
Matematický klokan

Koncepce školy


Koncepce školy ve školním roce 2010/2011
návrh a plnění


 • pokračování v realizaci ŠRvP ve čtvrtých a devátých třídách – výstupy dle předmětů v rámci autoevaluace na konci školního roku (splněno)
 • zakoupení školního nábytku do tříd v počtu 2 (splněno)
 • rekonstrukce školní kuchyně (splněno)
 • opravy a údržba školy dle požadavku na p. Buriánovou (nesplněno - nedostatek financí od zřizovatele)
 • oprava a rekonstrukce vstupních bran a plotu u školního hřiště (plněno průběžně)
 • žádosti o nové granty a realizace přidělených grantů (splněno - byl podán a schválen projekt "Peníze do škol")
 • udržet koncepci školy 2 + 3 na prvním a druhém stupni (splněno)
 • pokračovat ve spolupráci se školkami (splněno)
 • umožnit zaměstnancům další vzdělávání dle plánu DVPP (plněno dle požadavku učitelů)
 • upravit vnitřní předpis nahrazující kolektivní smlouvu (splněno)
 • upravit zásady FKSP s účinností od 1.1.2011 (splněno)
 • organizace pobytu žáků z Ede (splněno)
 • pokračování v projektu ŠIK (školní informační kanál)
 • postupná obnova počítačových sestav (plněno průběžně)
 • postupná obnova šatních skříní (plněno průběžně)
 • nákup učebních pomůcek dle požadavků ved. met. komisí (neplněno - stále se snižuje objem finančních prostředků z Pardubického kraje)
 • zařadit od 8. ročníku nabídku dalšího cizího jazyka (Francouština) 2011/2012 (splněno)
 • výměna běžeckého japexového povrchu (byl dán požadavek na zřizovatele na rok 2012)
 • obnova jídelních stolů ve školní jídelně (splněno)
 • nová interaktivní tabule na základě účasti školy jako partnera bez finanční spoluúčasti v projektu „Život nejen ve tmě“ (splněno)
 • zapůjčení interaktivní tabule na 1. stupeň (splněno) s následným odkoupením
 • otevření pátého oddělení školní družiny (realizace od 1.9. 2011)Pohled do školy   Novinky   Škola   Školní rok 2020/21   ŠVP   Dokumentace   Pavučina   Fotogalerie   Atletika   MFK   GDPR

Změna vzhledu
   

© 2006 ZŠ Chrudim, U Stadionu
WebMaster Mgr. Zbyněk Markup