Pohled do školy   Novinky   Škola   Školní rok 2020/21   ŠVP   Dokumentace   Pavučina   Fotogalerie   Atletika   MFK   GDPR

Rozvrhy
SRPDŠ
Seznam prvňáčků
Matematický klokan
Mc Donalds' Cup
Vídeň

Zápisy z rady SRPDŠ 2012/2013


Zápis z 5. schůze rady SRPDŠ
(ze dne 6.6. 2013)


1. bylo ukončeno testování žáků 5. a 9. ročníků (výsledky pod kódem)
2. byla zprovozněna druhá počítačová učebna včetně projektoru
3. probíhají šablony prevence sociálně patologických jevů z projektu EU
4. proběhly poznávací zájezdy žáků (Francie, Vídeň)
5. v pátek 7.6. odjezd žáků na ozdravný pobyt do Chorvatska (páté ročníky)
6. před školou proběhlo vysazení dvou stromovitých sakur a keřů
7. je vypracován rozvrh hodin na školní rok 2013/2014 (na webu školy bude vyvěšen 28.6.2013)
8. o prázdninách bude probíhat druhá etapa výměny oken + rekonstrukce rozvodů pod japexem
9. připravuje se výběrové řízení na zakoupení interaktivních tabulí pro 2. stupeň ZŠ


Zpracoval: Mgr. J.Vyhnánek dne 14.6. 2013


Zápis ze 4. schůze rady SRPDŠ
(ze dne 11.4.2013)


Novinky

- projekt EU peníze školám - šablony klíčových aktivit bude končit 30.6.2013- od příštího roku končí půlené hodiny
- proběhlo výběrové řízení na nákup 17 nových počítačů a jednoho projektoru s plátnem do druhé PC učebny – do 10.5.2013 bude tato učebna plně funkční
- byly zakoupeny šablony prevence soc. patologických jevů pro 6.-9. třídy a interaktivní tabule ActivBoard – 3x pro I.stupeň a 2x pro II.stupeň
- ve školním roce 2013/2014 bude v 8.třídách povinný francouzský jazyk nahrazen ruským jazykem – na výběr druhého povinného jazyka tedy bude německý a ruský
- nové zájmové činnosti pro děti – kroužek žurnalistiky, vaření, matematický a přírodopisný
- ve dnech 13. 5. 2013 - 7. 6. 2013 se uskuteční 2. celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol (základní školy a odpovídající ročníky víceletých gymnázií)
- na jaře budou zasazeny 3 nové stromy (japonské sakury) a uvažuje se o herním prvku pro děti "venkovní třída" v areálu školy
- paní Mgr. Mikanová bude odcházet ke konci května na mateřskou dovolenou
- na poloviční úvazek bude nastupovat pan Mgr. Bálek – dějepis
- školní akce - 8.třídy – Francie, Vídeň, 5.třídy - Chorvatsko
- rekonstrukce rozvodů podjapexovou halou (kanalizace, studená voda), výměna oken a dveří proběhne během letních prázdnin


Další schůze rady SRPDŠ se uskuteční dne 6.6.2013 v 15.00 hodin.


Zpracovala: Miroslava Jirušková dne 20.4.2013


Zápis z 3. schůze rady SRPDŠ
(ze dne 10.1.2013)


Novinky

- byly splněny požadavky rodičů - placení družiny převodem na účet, byl změněn časový harmonogram odvozu kontejnerů, bylo nainstalováno světlo nad schody před jídelnou
- dne 4.1.2013 proběhla aktualizace školních směrnic
- do konce roku budou zakoupeny šatní skříně na dovybavení další třídy
- na jaře budou zasazeny 3 nové stromy (japonské sakury) v areálu školy
- před kolárnu bude navozen štěrk
- dne 18. a 19.1.2013 proběhne zápis dětí do prvních tříd pro školní rok 2013/2014 v budově školní družiny – seznam přijatých dětí bude zveřejněn pod přiděleným registračním číslem na internetových stránkách a vývěsce školy


Další schůze rady SRPDŠ se uskuteční dne 14.4.2013 v 15.00 hodin.


Zpracovala: Miroslava Jirušková dne 20.1.2013


Zápis z 2. schůze rady SRPDŠ
(ze dne 8.11.2012)


1. Novinky

- byly zakoupeny nové zářivky do kabinetů
- do konce týdne budou zakoupeny šatní skříně na dovybavení další třídy
- na schody do jídelny byly nalepeny bezpečnostní protiskluzové proužky a do konce tohoto týdne bude nainstalováno i světlo nad tyto schody


2. Projekt EU peníze školám

Od 1. 9. 2011 se škola účastní projektu EU peníze školám - Šablony klíčový aktivit.
Projekt se týká na 2. stupni předmětů a učitelů: fyzika - Mgr. Miroslav Joska, matematika - Mgr. Zbyněk Markup - 56 šablon je již hotovo. Dále zeměpis - Mgr. Tomáš Kudláček a přírodopis - Mgr. Jan Josíf. Zbývá dokončit 200 šablon. Od příštího roku se již nebude půlit počet žáků v jedné hodině českého jazyka a cizích jazyků. Projekt EU peníze školám by měl trvat 30 měsíců. V rámci projektu se bude v lednu (pokud dorazí peníze z EU) konat 2. výběrové řízení na nákup 17 nových počítačů a jednoho projektoru s plátnem do druhé PC učebny.


3. Schválené investice na rok 2012/2013

- výměna oken (příští rok) – požadavek na město byl schválen
- rekonstrukce rozvodů pod japexovou halou (kanalizace, studená voda)


4. Diskuse

- požadavek rodičů - placení družiny převodem na účet - bude řešeno s hospodářkou toto pondělí
- odvoz kontejnerů - byla přislíbena změna časového harmonogramu pro odvoz ze strany tech. služeb
- světlo nad schody před jídelnou: zakázka byla zadána - realizace začátkem příštího týdne


Další schůze rady SRPDŠ se uskuteční dne 10.1.2013 v 15.00 hodin.


Zpracovala: Miroslava Jirušková dne 12.11.2012


Zápis z 1. schůze rady SRPDŠ
(ze dne 6.9.2012)


1. Školní rok 2012/2013

Školu navštěvuje ve školním roce 2012/2013 556 žáků. Školní družina byla má pět oddělení.


2. Novinky

- úprava školního řádu (pravidla používání prostoru pro ukládání kol, rozšíření poučení o bezpečnosti žáků)
- kamerový systém v šatnách a prostoru pro kola
- nová okna v pavilonu 1. stupně a tělocvičnách
- nová interaktivní tabule SMART na 1. stupni (celkem již pět)
- nové lavičky


3. Nová funkce - Metodik prevence (p.uč. V.Průchová)

- společný kabinet s výchovnou poradkyní


4. Plánované investice na rok 2012/2013

- pokračování výměny oken – požadavek na město
- rekonstrukce rozvodů pod japexovou halou (kanalizace, studená voda) a nákup nového japex. povrchu


5. Školní granty

Projekt EU peníze školám
Projekt pokračuje druhým rokem. Realizace zakoupení počítačů do druhé PC učebny


6. Rada SRPDŠ schválila

- zakoupení šatních skříní pro žáky


7. Diskuse

- požadavek rodičů na info. o vydávání obědů v první den školního roku + zajistit vhodnější druh jídla pro tento den


Zpracoval: Mgr. J. Vyhnánek dne 7.9.2012

Pohled do školy   Novinky   Škola   Školní rok 2020/21   ŠVP   Dokumentace   Pavučina   Fotogalerie   Atletika   MFK   GDPR

Změna vzhledu
   

© 2006 ZŠ Chrudim, U Stadionu
WebMaster Mgr. Zbyněk Markup