Pohled do školy   Novinky   Škola   Školní rok 2019/20   ŠVP   Dokumentace   Pavučina   Fotogalerie   Atletika   MFK   GDPR

SRPDŠ
Rozvrhy
Zápis pro rok 14/15
Kroužky
Francouzský dopis
Matematický klokan
Pythagoriáda
Vídeň
Pohár Rozhlasu

Zápisy z rady SRPDŠ 2013/2014


Zápis ze 4. schůze rady SRPDŠ
(ze dne 5.6.2014)


Novinky

- ve školním roce 2014/2015 bude ke stávajícímu německému a francouzskému jazyku nově zaveden i ruský jazyk jako povinně volitelný předmět

- po projednání na čtvrtletní pedagogické radě bylo schváleno, že se již nebudou zavádět kolektivní tresty a kázeňské prohřešky se budou řešit jen s konkrétními žáky

- rozvrh na příští rok bude uveřejněn na stránkách školy dne 30. 6. 2014

- rada SRPDŠ odsouhlasila rekonstrukci šaten a sprch u tělocvičny ve výši cca 50.000,- Kč

- ze školy odchází pan Bc. Tomáš Bálek (dějepis, anglický jazyk) a z mateřské se vrací paní Mgr. Andrea Kmentová (matematika, občanská nauka)

- naše škola dosáhla v letošním ročníku Poháru Rozhlasu vynikajících výsledků, když v celorepublikovém finále v Plzni obsadili mladší žáci celkově 2. místo a mladší žákyně 3. místo, škola se také stala vítězem XII. Krajské olympiády mládeže

- od října 2015 začne škola spolupracovat se společností Kroužky – individuální nabídka kroužků pro všechny žáky ZŠ


Další schůze rady SRPDŠ se uskuteční v září 2014.


Zpracovala: Miroslava Jirušková dne 10.6.2014



Zápis ze 3. schůze rady SRPDŠ
(ze dne 3.4.2014)


Prodiskutované body


Zástupci tříd byli seznámeni:
- s průběhem a realizací projektu EU OPVK (finance + vytvořené učební materiály + zakoupení PC a audiovizuální techniky)
- s opatřením k likvidaci plísní
- s přípravou zateplování budovy školy + instalací ventilace do velké a malé tělocvičny
- se změnou placení za obědy ve školní jídelně
- s připravovaným inkluzivním vzděláváním


Připomínky a dotazy:
- dotaz na možnost zavedení povinně volitelného předmětu Ruský jazyk ve školním roce 2014/2015
- kumulace písemných prací v jeden den + kázeňské řešení s konkrétními žáky - kolektivní trest (bude projednáno na čtvrtletní pedagogické radě dne 11.4. 2014)
Zpracoval: Mgr. Jindřich Vyhnánek, ředitel školy dne 4.4.2014



Zápis z 1. schůze rady SRPDŠ
(ze dne 7.11.2013)


Novinky

- bylo zakoupeno 5 interaktivních tabulí, šatní skříně pro 90 žáků (zkompletován celý druhý stupeň), nová zámková dlažba před hlavním vchodem, dále dveře u jednotlivých tříd (22 ks), atletické bloky – 8ks a 1 basketbalový koš

- byla zkompletována druhá PC učebna

- do konce roku budou zakoupeny nové dveře do kabinetu – 20ks

- vybudování přepážky na hlavní chodbě za sborovnou (vytvoření prostoru pro konzultace metodika prevence a výchovného poradce)

- příští rok proběhne pokládka nového povrchu v běžeckém tunelu

- projekt EU peníze školám - šablony klíčový aktivit bude končit 28.2.2014


Další schůze rady SRPDŠ se uskuteční dne 9.1.2014 v 15.00 hodin.


Zpracovala: Miroslava Jirušková dne 15.11.2013





















Pohled do školy   Novinky   Škola   Školní rok 2019/20   ŠVP   Dokumentace   Pavučina   Fotogalerie   Atletika   MFK   GDPR

Změna vzhledu
   

© 2006 ZŠ Chrudim, U Stadionu
WebMaster Mgr. Zbyněk Markup