Pohled do školy   Novinky   Škola   Školní rok 2020/21   ŠVP   Dokumentace   Pavučina   Fotogalerie   Atletika   MFK   GDPR

SRPDŠ
Rozvrhy
Kroužky
Zápis pro rok 15/16
Seznam prvňáčků
AJ-CZ program
Matematický klokan
Pythagoriáda
Vídeň
Pohár Rozhlasu

Zápisy z rady SRPDŠ 2014/2015


Zápis ze 3. schůze rady SRPDŠ
(ze dne 9.4.2015)


Organizace konce školního roku - sportovní akce, výlety

8. třídy - dotazník na 2. jazyk (RJ, AJ, NJ)
1. třídy - Mgr. Bártová, Mgr. Horníková (počty žáků se upřesní)
9.6.2015 schůzka s PPP v 16.00 hod školní jídelna
23.4. - Svátek slabikáře
6. třídy - počty se upřesní (Mgr. Bírko, Mgr. Šulc, Mgr. Mikanová)
3.třídy - 8. třídy - interaktivní divadlo v AJ - divadlo Pippicha 70,- Kč
sportovky - sportovní soustředění (9.C Chrudim 8.00 - 15.00 hod)
zdravá strava - září 2015 - podklady z ministerstva
od 11.5. - 21.5. - pilotní škola - testování 9. ročníků, výsledky on-line (společenskovědní obory, přírodovědní obory, dotazník)

ukončení a slavnostní rozloučení 9. ročníků - jednomyslně odsouhlaseno, že rodiče mají zájem o ukončení školní docházky důstojně, slavnostně a společně s ostatními vrstevníky

lyžařský výcvik - pedagogický dozor nestačí, rodiče by měli zájem o výcvik a zlepšování lyžařských dovedností na sjezdových lyžích


Zpracovala: Mgr. Jana Sedláková, dne 9.4.2015Zápis z 1. schůze rady SRPDŠ
(ze dne 6.11.2014)


Novinky ve škole

- organizace školního roku 2014/15 počty žáků a zaměstnanců školy
- nový tartanový povrch + klimatizace v tělocvičnách školy
- nové dveře v kabinetech vyučujících + v šatnách + objednány na sociální zařízení
- dvě nové interaktivní tabule (celkem 12)
- nový metodik prevence Bc. Olga Lupoměská
- ve škole probíhá instalace EMAS (úsporné opatření města - energie)
- informace rodičům o zabezpečení budov


Volba výkonného výboru

- předseda: Dagmar Koblasová
- místopředseda: Vanda Štědrá
- zapisovatel: Jana Sedláková
- hospodář: Pavlína Farkačová


Různé

- návrh pana Krátkého (8.C) na zrušení školní kantýny
- proběhla diskuse s tímto výsledkem: na příštím informačním odpoledni (leden 2015) budou rodiče seznámeni s tímto návrhem prostřednictvím svých zástupců v radě SRPDŠ a požádají rodiče o vyjádření

Zpracoval: Mgr. Jindřich Vyhnánek, ředitel školy dne 10.11.2014


Pohled do školy   Novinky   Škola   Školní rok 2020/21   ŠVP   Dokumentace   Pavučina   Fotogalerie   Atletika   MFK   GDPR

Změna vzhledu
   

© 2006 ZŠ Chrudim, U Stadionu
WebMaster Mgr. Zbyněk Markup