Pohled do školy   Novinky   Škola   Školní rok 2020/21   ŠVP   Dokumentace   Pavučina   Fotogalerie   Atletika   MFK   GDPR

Zápis pro rok 16/15
Seznam prvňáčků
SRPDŠ
Matematický klokan
Rozvrhy
Právo pro každý den
Eurorébus
Výsledky - Atletika
Atletika Foto

Zápisy z rady SRPDŠ 2015/2016


Zápis ze 3. schůze rady SRPDŠ
(ze dne 9.6.2016)


Sportovní úspěchy naší školy:
- 4. místo Závod na každý den
- EUROREBUS - 1. stupeň - 3. místo (příspěvek na odměny žákům)

Bufet:
- konec prosinec 2016

Změny ve sboru:
- nastoupí p. uč. Turinová - dějepis, p. uč. Lhotková - AJ
- odchází: p. uč. Pavlíčková, p. uč. Picková

Ostatní:
- 3 šesté třídy s pěkným počtem žáků (24)
- l. třídy + rozvrhy budou zveřejněny 30.6. 2016
- dvě 1. třídy - p. uč. Gregovská, Vojtíšková
- zateplení tělocvičen od 1.6.2016
- inspekce - Finanční gramotnost na II.stupni
- inkluze - od září 2016, 1 žák, asistentka
- loučení s 9. třídami
- pátek 24.6.2016 pochodové cvičení (změněno)
- Olympijský běh 22.6.2016 po 2. vyuč. hodině I. stupeň

Uzavření klasifikace:
- středa 22.6.2016

Jídelna:
Opět diskuze na téma jídlo, rodiče z II.A mají pocit, že děti dostávají málo jídla, velká nevole a nespokojenost, chtějí změnu - vařit 2 jídla, dávat větší porce, zdražit.

Množství jídla:
- jsou normy, které ZŠ dodržuje
- náhodné kontroly chodí a nic neshledaly
- vyhláška č. 104 z roku 2005 je stále platná
- děti nejedí polévky - jsou pak hladové

Rodiče navrhují výběr ze dvou jídel, větší kontrolu výdeje salátů. Těší se na plánovanou rekonstrukci jídelny.Zapsala: Mgr. Jana Sedláková, dne 9.6.2016Zápis ze 2. schůze rady SRPDŠ
(ze dne 31.3.2016)


1) Opravy a údržba školy
- zřizovatel plánuje klimatizaci školy, zateplování budovy od června 2016
- šatní skříňky
- kabinet chemie, fyziky

2) Účast v projektu
- zakoupení pokusných setů do přírod. předmětů
- Mgr. Kudláček T. - MAP, MAS

3) Nebezpečné schody
- zajištění bezpečnosti proti sklouznutí při mrazu pomocí roštů

4) Sportovní třídy
- povinné tréninky, rodiče souhlasí

5) Zdravé stravování
- přítomnost vedoucí školní jídelny
- diskuse o zdravém stravování
- odsouhlasilo se uzavření tohoto tématu
- rodiče vyjádřili spokojenost se změnami k lepšímu
- rodiče si přejí zákaz prodeje ve školním bufetu (bez kofeinových nápojů, energetických nápojů a slaných chipsů)


Zápis z 1. schůze rady SRPDŠ
(ze dne 5.11.2015)


Novinky ve škole

- organizace školního roku 2015/16 počty žáků a zaměstnanců školy
- inkluze od 1.9. 2016
- částečná změna stravy ve školní jídelně
- informace o bufetu školy

Změna stanov organizace

- přítomní byli seznámeni se změnou stanov
- přítomní odsouhlasili změnu názvu organizace (původní název Sdružení bylo ve stanovách nahrazeno názvem Spolek)
- změna stanov a názvu byla jednomyslně odsouhlasena účastníky (viz prezenční listina)

Různé

- schválena investice - zateplení tělocvičen v roce 2016
- odsouhlaseno poskytnutí částky 70.000,- Kč na nákup školního nábytku, tabulí nebo šatních skříní pro žáky ZŠ
- diskuse o povinně volitelných předmětech v deváté třídě (návrh povinně zavést český jazyk a matematiku jako povinně volitelný předmět)Zpracovala: Mgr. Jana Sedláková, dne 9.11.2015


Pohled do školy   Novinky   Škola   Školní rok 2020/21   ŠVP   Dokumentace   Pavučina   Fotogalerie   Atletika   MFK   GDPR

Změna vzhledu
   

© 2006 ZŠ Chrudim, U Stadionu
WebMaster Mgr. Zbyněk Markup