Pohled do školy   Novinky   Škola   Školní rok 2020/21   ŠVP   Dokumentace   Pavučina   Fotogalerie   Atletika   MFK   GDPR

Zápis pro rok 18/19
Rozvrhy
SRPDŠ
Matematický klokan
AJ s rodilým mluvčím
Šumava 2017
Cesta za pokladem
Plavecké závody
Přijímací řízení na SŠ
Zkoušky Cambridge
Výstava knih Usborne
DEN NARUBY

Zápisy z rady SRPDŠ 2017/2018


Zápis ze schůze rady SRPDŠ
(ze dne 7.6.2018)


Prestiž školy neklesá
- zápis do 1. tříd:
1. A 30 žáků - Mgr. Irena Cieslarová
1. B 30 žáků - Mgr. Gabriela Gregovská
odmítnuto 14 žáků
19. 6. 2018 - schůzka rodičů budoucích prvňáčků (jídelna ZŠ)
1.A, 1.B, 2.A zůstávají nad jídelnou


Řešená stížnost na vztahy učitel - žák (s pedagogy i žáky) na třídnických hodinách, schránkou důvěry. VP, MP ( Mgr. Olga Chaloupková, Bc. Olga Lupoměská)
Závěr - klidné prostředí, klima, bez větších zásadních problémů - naopak žáci chváleni za vstřícnost, slušnost (zdraví) cizími lidmi, kteří navštěvují školku, prezentují zde své pořady.


Školní rok 2018/2019
- VP Mgr. Olga Chaloupková, MP Bc. Olga Lupoměská
- škola zajišťuje spoustu prev. programů (již nasmlouvány na příští rok) vše v plánu na webu školy
- nově PřČj a Př.M (volitelné předměty v 9. ročníku)
- žáci dobře připraveni na vstup na SŠ (zpětná vazba z Gymn. Chrudim - z 5. roč. se hlásilo na gymn. 11 žáků a 9 žáků bylo přijato, 2. st. (9.roč.) všichni žáci přijati


Nezanedbatelné sportovní úspěchy (za poslední 2 roky nejlepší výsledky) - například - vítězství v Poháru rozhlasu
cílem - dobře reprezentovat školu
Od rokum 2003 prvně výběr z více dětí (38) do sportovní třídy (6.C - vybráno 24 žáků) - podle výkonů a prospěch.


Fot.skupina otevřena pro školní rok 2018/2019 (6.B)


Návštěva Anglie od 16.6. - 21.6. 2018


Rozvrh uveřejněn po poslední poradě (29.6.2018)

Zapsala: Mgr. Šárka Prokopová
Zápis ze 2. schůze rady SRPDŠ
(ze dne 11.1.2018)


1. Realizované akce
- Den otevřených dveří
- 3 nové interaktivní tabule (ActivBoard - 2.stupeň)

2. Připravované akce LVVZ - 30 žáků - Šulc, Šmejc, Štěpánková (Daňkovice)

3. Ozdravný pobyt 4.AB - Cieslarová, Grofová, Chalupník (Orlické Hory)

4. Soustředění - 6.C a 7.C - Fiedler (Jedlová v Orlických Horách)

5. GDPR květen 2018 (pověřenec)

6. Upozornění rodičů na nemocnost učitelů

7. Zájezd Anglie?

8. Pokračování AJ s rodilým mluvčím i další pololetí

9. Schválení nákupu šatních skříněk ve výši cca 60.000,- Kč

10. Schválení nasvýšení příspěvků Mikuláš z 20,- Kč na 30,- Kč, vánočního dárku z 25,- Kč na 50,- Kč

11. Rodiče požádáni o uvážení zvýšení poplatků SRPDŠ z 250,- Kč na 300,- Kč (vyjádření do konce školního roku)


Zapsal: Mgr. Jindřich Vyhnánek


Pohled do školy   Novinky   Škola   Školní rok 2020/21   ŠVP   Dokumentace   Pavučina   Fotogalerie   Atletika   MFK   GDPR

Změna vzhledu
   

© 2006 ZŠ Chrudim, U Stadionu
WebMaster Mgr. Zbyněk Markup