Pohled do školy   Novinky   Škola   Školní rok 2018/19   ŠVP   Dokumentace   Pavučina   Fotogalerie   Atletika   MFK   GDPR

Rozvrhy
SRPDŠ
Lidový běh
Hledáme ml. chemika
Na vlnách přátelství
Výstava knih Usborne
Přijímací řízení na SŠ

Zápisy z rady SRPDŠ 2018/2019


Zápis ze schůze rady SRPDŠ
(ze dne 10.1.2019)


- Na účtu SRPDŠ 119.000,- Kč ( v roce 2018 byly zakoupeny šatní skříňky - 72.000,- Kč)
- Rozšířený učitelský sbor - asistentka pedagoga: Mgr. Jitka Pavlíčková - od 1.3.2019 p. Najmanová
- Výuka bude nadále kombinovaná - tedy projektové vyučování i vyučování frontální
- Proběhlo testování žáků 8. tříd z Př, Fy, Che - 45% úspěšnost (výsledek nad průměrem celorepublikovým)
- Bylo by dobré do budoucna zvýšit hodinovou dotaci technických předmětů (Fy, Ch, Př)
- 11/2018 školní olympiády - postoupily 2 dívky z 9. třídy do okresního kola (DDM Chrudim)
- Soutěž z chemie - úspěch M. Bubíka (9.A) - postoupil do finále v Pardubicích
- Soutěž AGYS - Mgr. Lhotková Renata - na konci 1/2019
- 20. 1. 2019 - 6.C, 7.C atletické soustředění Šerlišský Mlýn
- 17.2.-22.2.2019 - 4.A, 4.B - lyžařský kurz Šerlišský Mlýn
- 7. třídy - Daňkovice
- 1.2.2019 - pololetní prázdniny
- 4.2. - 8. 2. 2019 - jarní prázdniny
- 21.1., 24.1. 2019 příprava na pasování čtenářů - 1.A, 1.B
- 13.2.2019 - Jitřenka (hry v tělocvičně)

- Dnes povídání o přijímacích zkouškách žáků 9.tříd - Mgr. Chaloupková - 10.1. 2019 v 17.00 hod
1. přijímací zkoušky
2. přijímací zkoušky
do 25.4. 2019 výsledky

- 5. třídy
13.5., 14.5. 2019 - náhradní termíny
2. kolo v průběhu května 2019


Zapsala: Mgr. Vanda ŠtědráPohled do školy   Novinky   Škola   Školní rok 2018/19   ŠVP   Dokumentace   Pavučina   Fotogalerie   Atletika   MFK   GDPR

Změna vzhledu
   

© 2006 ZŠ Chrudim, U Stadionu
WebMaster Mgr. Zbyněk Markup