Pohled do školy   Novinky   Škola   Školní rok 2019/20   ŠVP   Dokumentace   Pavučina   Fotogalerie   Atletika   MFK   GDPR

Zápis pro rok 19/20
Rozvrhy
SRPDŠ
Lidový běh
Hledáme ml. chemika
Na vlnách přátelství
Výstava knih Usborne
Přijímací řízení na SŠ
Výsledky Agyslingua
English Night at school
Volný den ředitele školy
Matematický klokan
Štafetový pohár
Čokoládová tretra
Úspěchy našich žáků

Zápisy z rady SRPDŠ 2018/2019


Zápis z rady SRPDŠ
(ze dne 11.4.2019)


1. Informace – akce školy (Ukliďme svět, výchovný koncert 1+ 2 st., 80 žáků se zúčastnilo memoriálu Josefa Štulíka v Ležákách – 1. místo, přenášela regionální televize, organizace okresního kola ve vybíjené)

2. Plánované akce (přijímací řízení na SŠ, zápis do 1. tříd, soustředění Veletov 8.-9. Atletické třídy, soustředění Chrudim 6.-7. Atletické třídy, výběr do Atletických tříd – stadion Chrudim)

3. Pokladna SRPDŠ ca 100.000,00 Kč. Návrh na schválení nákupu a instalace kamerového systému do Školní družiny (68.000,00 Kč – schválena poloviční částka + řešení vchodu)

4. Informace o organizaci výuky ve školním roce 2019-20 z hlediska nového financování regionálního školství (možnost dělení tříd v matematice a angl.jazyku – možnost přijetí nových vyučujících)

5. Nákup nového serverového počítače (licence pro žáky a učitele)

6. V měsíci červnu proběhne nácvik evakuace školy (spolupráce s odbornou firmou)

7. Veškeré informace o akcích, novinkách a organizaci jsou na webu školy

8. Různé – paní Burešová předložila náměty k řešení:
- Vzdělávání ped. pracovníků
- Zlepšení výuky Aj
- Změna v nabídce pov. Vol. Předmětů (př. Finanční gramotnost, Bezp. Internet)
- Spolupráce se zahraničními školami
- Možnost projektů typu Erasmus pro zš

Možná řešení budou vyhodnocena na radě SRPDŠ dne 6. června 2019


Zápis provedl řed. školy J. Vyhnánek


Zápis ze schůze rady SRPDŠ
(ze dne 10.1.2019)


- Na účtu SRPDŠ 119.000,- Kč ( v roce 2018 byly zakoupeny šatní skříňky - 72.000,- Kč)
- Rozšířený učitelský sbor - asistentka pedagoga: Mgr. Jitka Pavlíčková - od 1.3.2019 p. Najmanová
- Výuka bude nadále kombinovaná - tedy projektové vyučování i vyučování frontální
- Proběhlo testování žáků 8. tříd z Př, Fy, Che - 45% úspěšnost (výsledek nad průměrem celorepublikovým)
- Bylo by dobré do budoucna zvýšit hodinovou dotaci technických předmětů (Fy, Ch, Př)
- 11/2018 školní olympiády - postoupily 2 dívky z 9. třídy do okresního kola (DDM Chrudim)
- Soutěž z chemie - úspěch M. Bubíka (9.A) - postoupil do finále v Pardubicích
- Soutěž AGYS - Mgr. Lhotková Renata - na konci 1/2019
- 20. 1. 2019 - 6.C, 7.C atletické soustředění Šerlišský Mlýn
- 17.2.-22.2.2019 - 4.A, 4.B - lyžařský kurz Šerlišský Mlýn
- 7. třídy - Daňkovice
- 1.2.2019 - pololetní prázdniny
- 4.2. - 8. 2. 2019 - jarní prázdniny
- 21.1., 24.1. 2019 příprava na pasování čtenářů - 1.A, 1.B
- 13.2.2019 - Jitřenka (hry v tělocvičně)

- Dnes povídání o přijímacích zkouškách žáků 9.tříd - Mgr. Chaloupková - 10.1. 2019 v 17.00 hod
1. přijímací zkoušky
2. přijímací zkoušky
do 25.4. 2019 výsledky

- 5. třídy
13.5., 14.5. 2019 - náhradní termíny
2. kolo v průběhu května 2019


Zapsala: Mgr. Vanda ŠtědráPohled do školy   Novinky   Škola   Školní rok 2019/20   ŠVP   Dokumentace   Pavučina   Fotogalerie   Atletika   MFK   GDPR

Změna vzhledu
   

© 2006 ZŠ Chrudim, U Stadionu
WebMaster Mgr. Zbyněk Markup