Pohled do školy   Novinky   Škola   Školní rok 2019/20   ŠVP   Dokumentace   Pavučina   Fotogalerie   Atletika   MFK   GDPR

Rozvrhy
Školní parlament

Školní parlament


Zápis z druhého jednání Školního parlamentu
(ze dne 8.10.2019)


Nápady a náměty žáků:

- WC u japexu (zakoupit zrcadlo)
- Dělení Aj (zakoupit dvě nové tabule + funkční popisovače)
- Kuchyňka (zakoupit nový sporák)
- 8.C (zakoupit interaktivní tabuli)
- 9.A vytvoří projekt k připomenutí 17. listopadu 1989 pro žáky školy + výstava
- 9.C bude přidělen čip ke vstupu do školy – z důvodu pozdních tréninků


Nápady a náměty vedení školy:

- Tento rok postupná obnova školních tabulí
- Při hodinách VV výtvarně vyřešit dveře u šaten podél japexu

Zapsal: J.Vyhnánek
Zápis z prvního jednání Školního parlamentu
(ze dne 17.9.2019)


1. Uvítání

2. Vysvětlení organizace školního parlamentu

3. Zástupcům tříd rozdány seznamy se jmény zástupců

4. Informace o akcích, které bude škola pořádat (Chorvatsko, Šumava, Švýcarsko – Rakousko)

5. Informace co je ve škole nového (dělení hodin matematiky v osmých a pátých ročnících školy, nové šatny a sprchy u tělocvičen, rekonstrukce vchodu do školní družiny, nové doskočiště na venkovním hřišti)

6. Zástupci tříd požádáni o vzájemnou komunikaci

7. Na příští schůzce 8.10. 2019 sepsat nápady – co zlepšit a vylepšit v naší škole

Zapsal: J.Vyhnánek

Pohled do školy   Novinky   Škola   Školní rok 2019/20   ŠVP   Dokumentace   Pavučina   Fotogalerie   Atletika   MFK   GDPR

Změna vzhledu
   

© 2006 ZŠ Chrudim, U Stadionu
WebMaster Mgr. Zbyněk Markup