Pohled do školy   Novinky   Škola   Školní rok 2020/21   ŠVP   Dokumentace   Pavučina   Fotogalerie   Atletika   MFK   GDPR

Rozvrhy
SRPDŠ
Školní parlament
Přijímací řízení na SŠ
Úspěchy bývalých žáků
Pythagoriáda
Přijatí žáci do 1. tříd

Školní parlament


Zápis z jednání Školního parlamentu
(ze dne 19.2.2020)


- seznámení s prospěchem jednotlivých tříd 2. stupně včetně vyhodnocení dle předmětů (výsledky předány zástupcům jednotlivých tříd)
- plán akcí na únor 2020 (dle plánu akcí – na webových stránkách školy)
- zájezd do Švýcarska 4. – 8.5.2020 45 žáků sedmých, osmých a devátých tříd (organizováno cestovní kanceláří)
- různé – nefunkční splachovadlo na wc (opraveno)

Zapsal: J.VyhnánekZápis z jednání Školního parlamentu
(ze dne 10.12.2019)


- Žáci třídy 9.A pochváleni za organizaci připomenutí 17. listopadu 1989 (vybraní žáci převzali pochvalu ředitele školy a knižní odměnu).
- Žáci třídy 9.A + 9.B pochváleni za organizaci Mikuláše (v prostorách školy a na dětském oddělení Chrudimské nemocnice).
- Dne 12.12. proběhne instalace interaktivních tabulí do tříd 6.B a 8.C.
- Probíhá Vánoční turnaj v basketbalu tříd 2. stupně.
- Probíhá SCIO testování šestých a osmých ročníků v Anglickém jazyku.

Zapsal: J.VyhnánekZápis z jednání Školního parlamentu
(ze dne 5.11.2019)


Nápady a náměty žáků + plnění:

- WC u japexu (zakoupit zrcadla) splněno
- Dělení Aj (zakoupit dvě nové tabule + funkční popisovače) popisovače objednány
- Kuchyňka (zakoupit nový sporák) realizace dle finančních prostředků
- 8.C + 6.B (zakoupit interaktivní tabuli) realizace dle finančních prostředků
- 9.A vytvoří projekt k připomenutí 17. listopadu 1989 pro žáky školy + výstava splněno
- 9.C bude přidělen čip ke vstupu do školy – z důvodu pozdních tréninků splněno
- Při hodinách VV výtvarně vyřešit dveře u šaten podél japexu plněno postupně
- Ve čtvrtek 7.11. proběhne instalace nových tabulí ve třídách 6.A, 7.A a 9.A

Zapsal: J.VyhnánekZápis z jednání Školního parlamentu
(ze dne 8.10.2019)


Nápady a náměty žáků:

- WC u japexu (zakoupit zrcadlo)
- Dělení Aj (zakoupit dvě nové tabule + funkční popisovače)
- Kuchyňka (zakoupit nový sporák)
- 8.C (zakoupit interaktivní tabuli)
- 9.A vytvoří projekt k připomenutí 17. listopadu 1989 pro žáky školy + výstava
- 9.C bude přidělen čip ke vstupu do školy – z důvodu pozdních tréninků

Nápady a náměty vedení školy:

- Tento rok postupná obnova školních tabulí
- Při hodinách VV výtvarně vyřešit dveře u šaten podél japexu

Zapsal: J.VyhnánekZápis z prvního jednání Školního parlamentu
(ze dne 17.9.2019)


1. Uvítání
2. Vysvětlení organizace školního parlamentu
3. Zástupcům tříd rozdány seznamy se jmény zástupců
4. Informace o akcích, které bude škola pořádat (Chorvatsko, Šumava, Švýcarsko – Rakousko)
5. Informace co je ve škole nového (dělení hodin matematiky v osmých a pátých ročnících školy, nové šatny a sprchy u tělocvičen, rekonstrukce vchodu do školní družiny, nové doskočiště na venkovním hřišti)
6. Zástupci tříd požádáni o vzájemnou komunikaci
7. Na příští schůzce 8.10. 2019 sepsat nápady – co zlepšit a vylepšit v naší škole

Zapsal: J.Vyhnánek

Pohled do školy   Novinky   Škola   Školní rok 2020/21   ŠVP   Dokumentace   Pavučina   Fotogalerie   Atletika   MFK   GDPR

Změna vzhledu
   

© 2006 ZŠ Chrudim, U Stadionu
WebMaster Mgr. Zbyněk Markup