Pohled do školy   Novinky   Škola   Školní rok 2020/21   ŠVP   Dokumentace   Pavučina   Fotogalerie   Atletika   MFK   GDPR

Rozvrhy
SRPDŠ
Školní parlament
Přijímací řízení na SŠ
Úspěchy bývalých žáků
Pythagoriáda
Přijatí žáci do 1. tříd

Zápisy z rady SRPDŠ 2019/2020


Zápis z rady SRPDŠ
(ze dne 9. ledna 2020)


1. Informace o plnění z minulého zápisu:

- Finanční prostředky lze použít na materiální a finanční pomoc škole
- Mejly pro učitele budou funkční od 2. pololetí 2019/2020 na webu školy spolu s pravidly používání

2. Plánované akce + co je ve škole nového

- Proběhlo testování SCIO Aj 6. a 8. ročníků – výsledky k dispozici přes kód, který žáci obdržely
- Projekt „Abeceda peněz“ pro druhé ročníky (60 minut)
- Olympiády Čj + Aj
- Dočasné ukončení sběrových týdnů (za odvoz bychom museli platit)
- Zájezd do Švýcarska (květen, červen)
- Upozornění na ukončení klasifikace pro 1. pololetí 2019/2020

3. Proběhla volba nových zástupců do Rady SRPDŠ na další čtyřleté období

Předseda - Zuzana Čechlovská
Místopředseda - Iva Horáková
Zapisovatelka - Pavla Slavíková
Hospodářka - Dana Jeníčková

4. Veškeré informace o akcích, novinkách a organizaci jsou na webu školy

5. Různé

- Paní Burešová navrhla zakoupení kostýmů na organizaci Mikuláše


Zápis provedl J.VyhnánekZápis z rady SRPDŠ
(ze dne 7.11.2019)


1. Informace o plnění z minulého zápisu:

- Další vzdělávání pedagogických zaměstnanců - splněno
- Školní parlament pro 1. a 2. stupeň od 1.9. 2019 - splněno
- Partnerská města (v současné době pro školu neperspektivní)
- Erasmus pro ZŠ (od roku 2013 není vypsána žádná šablona pro ZŠ)
- Družina (instalace nových kamer a bezpečnostního skla) – splněno

2. Plánované akce + co je ve škole nového

- Absolvováno (Chorvatsko, Šumava, Veletov u Kolína)
- Informace ke stávce 6. 11. 2020 (škola se nezapojila)
- Instalace nových tabulí do 6.A, 7.A a 9.A
- Den otevřených dveří 30. listopadu 2019
- Výstava k výročí 17. listopadu 1989 (vše zařizují učitelé společně s žáky 9.A + prezentace s moderováním pro jednotlivé ročníky školy)
- Instalace nového doskočiště na školním hřišti
- Testování SCIO 6. + 8. ročníky z Anglického jazyka (listopad – financuje škola)
- Vítězství školy v Olympiádě Pardubického kraje ve sportu (ze 102 zúčastněných škol) + v přírodopisném Klokanu 1. místo z 18 škol v okrese
- Proběhla olympiáda v Anglickém jazyce bude následovat v Českém jazyce
- Projekt jazyková škola Zebra (listopad pro 4. a 5. třídy – dopoledne)
- Od 4.11. probíhají lékařské prohlídky pro žáky sportovních tříd (financuje škola)

3. Informace o organizaci výuky ve školním roce 2019-20

- Dělení hodin matematiky v 8. a 5. ročnících školy
- Dělení hodin Anglického jazyka

4. Volba nových zástupců do Rady SRPDŠ na další čtyřleté období (rozdány seznamy se zástupci jednotlivých tříd) – volba na příštím zasedání SRPDŠ v lednu 2020

5. Veškeré informace o akcích, novinkách a organizaci jsou na webu školy

6. Různé

- pan Mencl (dotaz na legálnost použití fin. prostředků SRPDŠ na investice ve škole – zjistí ředitel školy do příštího zasedání)
- paní Beránková (dotaz na zavedení mejlů pro učitele – komunikace – bude řešeno na pedagogické radě 22.11. 2019
- paní Kožíšková (dotaz na zpřístupnění školy před sedmou hodinou ranní pro dojíždějící žáky – není problém)


Zápis provedla paní SlavíkováPohled do školy   Novinky   Škola   Školní rok 2020/21   ŠVP   Dokumentace   Pavučina   Fotogalerie   Atletika   MFK   GDPR

Změna vzhledu
   

© 2006 ZŠ Chrudim, U Stadionu
WebMaster Mgr. Zbyněk Markup