Pohled do školy   Novinky   Škola   Školní rok 2020/21   ŠVP   Dokumentace   Pavučina   Fotogalerie   Atletika   MFK   GDPRZMĚNA PLACENÍ STRAVNÉHO


Stravné se na školní rok 2009/2010 bude hradit předem a to:

* sporožirem (vždy k 15. předchozího měsíce)
* z účtu (vždy k 15. předchozího měsíce)
* v hotovosti u vedoucí ŠJ (nejpozději k 20. předchozího měsíce)

Strávník, který platil složenkou, si nejpozději do konce června nahlásí u vedoucí ŠJ nový způsob placení. Obědy budou strávníkům od září 2009 automaticky přihlášeny!!! Ten, kdo se nebude chtít stravovat od prvního dne, musí si obědy odhlásit (přes internet, telefonicky, na záznamník nebo osobně v kanceláři ŠJ). Pokud nebude stravné zaplaceno v termínu, nemá strávník na oběd nárok a obědy mu budou až do zaplacení zablokovány!!! Strávnící, kteří nastupují v září do prvních tříd, musí do konce června odevzdat vyplněnou přihlášku (příhláška + řád školní jídelny bude rozdán na schůzce rodičů).

Pohled do školy   Novinky   Škola   Školní rok 2020/21   ŠVP   Dokumentace   Pavučina   Fotogalerie   Atletika   MFK   GDPR

Změna vzhledu
   

© 2006 ZŠ Chrudim, U Stadionu
WebMaster Mgr. Zbyněk Markup