Pohled do školy   Novinky   Škola   Školní rok 2020/21   ŠVP   Dokumentace   Pavučina   Fotogalerie   Atletika   MFK   GDPR

Úvod
První stupeň
Druhý stupeň
Volitelné předměty
Školní družina
Aktualizace ŠVP

Školní vzdělávací program


Školní vzdělávací program
Úvodník pdf
Učební plán I. stupně pdf
Předměty I. stupně odkaz
Učební plán II. stupně pdf
Poznámky k učebnímu plánu pdf
Předměty II. stupně odkaz
Přehled projektů pdf
Přehled povinně volitelných předmětů pdf
Povinně volitelné předměty odkaz
Zkratky v ŠVP pdf
Školní družina odkaz
Aktualizace ŠVP odkaz
Realizace průřezových témat
Osobnostní a sociální výchova pdf
Výchova demokratického občana pdf
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech pdf
Multikulturní výchova pdf
Environmentální výchova pdf
Mediální výchova pdfDokumenty ve formátu PDF lze otevřít pomocí programu Adobe Reader.

Pohled do školy   Novinky   Škola   Školní rok 2020/21   ŠVP   Dokumentace   Pavučina   Fotogalerie   Atletika   MFK   GDPR

Změna vzhledu
   

© 2006 ZŠ Chrudim, U Stadionu
WebMaster Mgr. Zbyněk Markup