Pohled do školy   Novinky   Škola   Školní rok 2019/20   ŠVP   Dokumentace   Pavučina   Fotogalerie   Atletika   MFK   GDPR

Úvod
První stupeň
Druhý stupeň
Volitelné předměty
Školní družina
Aktualizace ŠVP

ŠVP - II. stupeň


Předmět / Třída 6. 7. 8. 9. Charakteristika
Jazyk a jazyková komunikace
Český jazyk - Mluvnice pdf pdf pdf pdf pdf
Český jazyk - Literatura pdf pdf pdf pdf
Český jazyk - Sloh pdf pdf pdf pdf
Cizí jazyk - Anglický jazyk pdf pdf pdf pdf pdf
Další cizí jazyk - Francouzský jazyk X X pdf pdf pdf
Další cizí jazyk - Německý jazyk X X pdf pdf pdf
Další cizí jazyk - Ruský jazyk X X pdf pdf pdf
Matematika a její aplikace
Matematika pdf pdf pdf pdf pdf
Informační a komunikační technologie
Informatika X pdf X X pdf
Člověk a společnost
Dějepis pdf pdf pdf pdf pdf
Výchova k občanství pdf pdf pdf pdf pdf
Člověk a příroda
Fyzika pdf pdf pdf pdf pdf
Chemie X X pdf pdf pdf
Přírodopis pdf pdf pdf pdf pdf
Zeměpis pdf1
pdf
pdf1
pdf
pdf1 pdf1 pdf
Umění a kultura
Hudební výchova pdf pdf pdf pdf pdf
Výtvarná výchova pdf pdf pdf pdf pdf
Člověk a zdraví
Výchova ke zdraví pdf X X X pdf
Tělesná výchova pdf pdf pdf pdf pdf
Člověk a svět práce
Práce s technickými materiály pdf pdf X X pdf
Příprava pokrmů pdf pdf X X pdf

1 - verze platná do konce školního roku 2017/2018

Dokumenty ve formátu PDF lze otevřít pomocí programu Adobe Reader.


Pohled do školy   Novinky   Škola   Školní rok 2019/20   ŠVP   Dokumentace   Pavučina   Fotogalerie   Atletika   MFK   GDPR

Změna vzhledu
   

© 2006 ZŠ Chrudim, U Stadionu
WebMaster Mgr. Zbyněk Markup