Pohled do školy   Novinky   Škola   Školní rok 2019/20   ŠVP   Dokumentace   Pavučina   Fotogalerie   Atletika   MFK   GDPR

Úvod
První stupeň
Druhý stupeň
Volitelné předměty
Školní družina
Aktualizace ŠVP

ŠVP - I. stupeň


Předmět / Třída 1. 2. 3. 4. 5. Charakteristika
Jazyk a jazyková komunikace
Český jazyk pdf pdf pdf pdf pdf pdf
Anglický jazyk X X pdf pdf pdf pdf
Matematika a její aplikace
Matematika pdf pdf pdf pdf pdf pdf
Informační a komunikační technologie
Informatika X X X X pdf pdf
Člověk a jeho svět
Prvouka pdf pdf pdf X X pdf
Přírodověda X X X pdf pdf
Vlastivěda X X X pdf pdf
Umění a kultura
Hudební výchova pdf pdf pdf pdf pdf pdf
Výtvarná výchova pdf pdf pdf pdf pdf pdf
Člověk a zdraví
Tělesná výchova pdf pdf pdf pdf pdf pdf
Člověk a svět práce
Pracovní činnosti pdf pdf pdf pdf pdf pdfDokumenty ve formátu PDF lze otevřít pomocí programu Adobe Reader.


Pohled do školy   Novinky   Škola   Školní rok 2019/20   ŠVP   Dokumentace   Pavučina   Fotogalerie   Atletika   MFK   GDPR

Změna vzhledu
   

© 2006 ZŠ Chrudim, U Stadionu
WebMaster Mgr. Zbyněk Markup