Pohled do školy   Novinky   Škola   Školní rok 2020/21   ŠVP   Dokumentace   Pavučina   Fotogalerie   Atletika   MFK   GDPR

Testování - informace pro rodiče


Vážení rodiče,
předkládám Vám v následujících bodech základní informace k testování žáků v naší škole od 12.4. 2021. Ze 150 stránkového manuálu jsem vybral pouze základní a jasné informace, jakým způsobem bude testování probíhat. Pokud by někdo z Vás měl zájem o podrobné informace, vše včetně manuálu naleznete na stránkách MŠMT.

• Učitel si ráno odvede žáky do příslušné třídy.
• Bez testování se žák nemůže účastnit prezenční výuky. Pokud se žák neúčastní z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. V tomto případě škola nemá povinnost zajistit žákovi distanční způsob vzdělávání. (Zde nemusíte mít obavy – zajistíme po domluvě jinak - přiměřenou formou - např. týdenními plány.)
• V případě testování 1. – 3. tříd je umožněna při provádění testu asistence zákonného zástupce. V tomto případě prosíme zákonné zástupce žáků o dodržování rozestupů a hygienických opatření (vstup pouze s respirátorem, desinfekce rukou). Nejsme schopni odhadnout počet zákonných zástupců – v pondělí budeme chytřejší.
• Testování bude probíhat v pondělí a ve čtvrtek.
• Žáci si sami odeberou vzorek z přední části nosu a pak 15 minut počkají na výsledek. Učitel funguje pouze jako organizátor a rádce.
• Pokud bude žák pozitivní v první den prezenční výuky (12.4. – pondělí), bude umístěn do izolace a vyčká na příchod zákonného zástupce. Ostatní žáci pokračují ve výuce. Zákonný zástupce pozitivního žáka kontaktuje svého dětského lékaře, kterým bude objednán na RT – PCR test. V případě, že bude tento test negativní, žák se vrací do výuky, v případě pozitivity jde do karantény.
• Pokud bude žák pozitivní ve čtvrtek, celá třída jde domů a čeká se na potvrzující výsledek RT – PCR testu pozitivně testovaného žáka. V případě potvrzení pozitivity je celé třídě nařízena karanténa. V případě negativního výsledku jde celá třída do školy.
• Pokud někdo z rodičů je zaměstnancem vybrané profese (zdravotnictví, pedagogové, kteří zajišťují prezenční vzdělávání atd.), bude jejich dětem umožněna přítomnost na vzdělávání v době distanční výuky ve školní družině.
• Všichni pedagogičtí a nepedagogičtí zaměstnanci školy jsou povinni používat respirátory.
• Všichni žáci v prezenční výuce jsou povinni používat roušky.


Ještě stručná informace pro rodiče žáků 9. ročníků a 5. ročníků, kteří budou dělat přijímací zkoušky:
• Tito žáci budou před přijímacími zkouškami testováni naší školou. Termín testování bude včas rodičům oznámen. Škola poté vydá žákovi certifikát o absolvovaném testu. Bez tohoto testu nemůže být žák k přijímacím zkouškám připuštěn.Přeji všem pevné zdraví a věřím, že společně tuto novou a rychlou situaci zvládneme. Jak jsem psal výše, chytřejší budeme po prvních dnech. A nemějte obavy, budeme se snažit nastavit smysluplná a logická pravidla.

S přáním pěkného dne

Mgr. J.Vyhnánek

Pohled do školy   Novinky   Škola   Školní rok 2020/21   ŠVP   Dokumentace   Pavučina   Fotogalerie   Atletika   MFK   GDPR

Změna vzhledu
   

© 2006 ZŠ Chrudim, U Stadionu
WebMaster Mgr. Zbyněk Markup