Pohled do školy   Novinky   Škola   Školní rok 2020/21   ŠVP   Dokumentace   Pavučina   Fotogalerie   Atletika   MFK   GDPR

Zápis dětí do prvních tříd pro školní rok 2019/2020


   Dle zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhlašuje ředitel školy zápis všech dětí, které dovrší do 31.08.2019 šestý rok věku, včetně těch, kterým byl odložen začátek povinné školní docházky o jeden školní rok.

Zápis bude proveden:

v pátek 12. dubna 2019 od 15:00 hod. do 18:00 hod.
v sobotu 13. dubna 2019 od 8:00 hod. do 10:00 hod.

v budově školní družiny

O definitivním umístění zapsaných dětí do základní školy rozhodne po zápisu ředitel základní školy a podá zprávu rodičům do 6.5.2019.

   K zápisu se dostaví rodiče nebo jiní zákonní zástupci spolu s dítětem a přinesou s sebou:

 • 1. rodný list dítěte
 • 2. doklad o bydlišti (občanský průkaz)

   Rodiče přihlásí své dítě u zápisu i v případě, bude-li dítě mimo Chrudim nebo se z jiných vážných důvodů nebude moci k zápisu dostavit.

   Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, dostaví se zákonný zástupce k zápisu a projedná odklad začátku školní docházky o jeden školní rok.

   Na žádost rodičů se může zapsat také dítě, které dovrší šestý rok věku v době od 1. září 2019 do 30. června 2020, je-li tělesně i duševně přiměřeně vyspělé. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny), podmínkou přijetí dítěte, které dovrší šestý rok věku v době od ledna do konce června 2020, jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.Další důležité informace pro rodiče budoucích prvňáčků:

  Upozorňujeme rodiče na vyhlášku města Chrudim, která stanoví školské obvody jednotlivých základních škol. Určené spádové školské obvody zaručují každému dítěti možnost plnění povinné školní docházky

  Zákonný zástupce může pro žáka zvolit jinou než spádovou školu. Důvodem nepřijetí dítěte do vybrané školy je skutečnost, že ve školním roce 2019/2020 budou dle koncepce základního školství otevřeny dvě třídy s celkovou kapacitou max. 60 žáků. Pokud dojde k situaci, kdy se do prvních tříd zapíše větší počet žáků než 60, budou upřednostněny děti dle "Vnitřní směrnice pro příjímání dětí k základnímu vzdělávání" (viz příloha).
V Chrudimi, dne 4. března 2019

Mgr. Jindřich Vyhnánek
ředitel školy      Spádové školské obvody základních škol:

 • 1) Školský obvod Základní školy, Chrudim, Školní náměstí 6 tvoří ulice:
  Břetislavova, Čelakovského, Dašická, Dr. Bartůňka, Filištínská, Fortenská, Hálkova, Heydukova, Hniličkova, Holubovská, Hradební, Hradištní, Chelčického, K Lipám, K Májovu, K Presům, Kollárova, Komenského, Lázeňská, Lindy, Lupáčova, Májov, Městský park, Na Kopci, Na Šancích, Na Špici, Na Valech, Na Větrníku, Na Výsluní, Nerudova, Novoměstská, Opletalova, Pardubická, Pobřežní, Pod Kopcem, Poděbradova, Podfortenská, Presy, Resselovo náměstí, Rubešova, Rybičkova, Sladkovského, Střelecká, Svěchyňova, Široká, Široké schody, Školní náměstí, Štěpánkova, Švermova, Tovární, Tylovo nábřeží, Tyršovo náměstí, U Parku, V Hliníkách, V Blehovsku, V Tejnecku, Všehrdovo náměstí, Václavská, Vlčnovská, Vlčí Hora, Zahradní, Žižkovo náměstí,
  část území obvodu města Chrudim: Medlešice, Vestec a Vlčnov.

 • 2) Školský obvod Základní školy, Chrudim, Dr. Peška 768 tvoří ulice:
  Akátová, Alešova, B. Martinů, Bezručova, Čáslavská, Čs. armády, Čs. partyzánů, Do Polí, Do Vrchu, Dr. Václava Peška, Dvořákova, Erbenova, Fibichova, Gorkého, Hasičská, Husova, Jabloňová, Janderova, Jasmínová, Jiráskova, K Ploché dráze, Ke Hřišti, Krocínova, Masarykovo náměstí, Mírová, Mládežnická, Na Rozhledně, nábřeží Karla Čapka, Nezvalova, Nová, Okružní, Olbrachtova, Palackého třída, Pod Strání, Průmyslová, Přemysla Otakara, Radoušova, Revoluční, Rooseveltova, Růžová, Sadová, Smetanova, Soukenická, Sportovní, Strojařů, Sýkorova, Šeříková, Škroupova, U Vápenky, V Dolíčku, V Zahrádkách, Vaňkova, Víta Nejedlého, Vrchovská.

 • 3) Školský obvod Základní školy, Chrudim, U Stadionu 756 tvoří ulice:
  Dostálova, Dr. Milady Horákové, Havlíčkova, J. E. Purkyně, Jungmannovo nábřeží, K Píšťovům, Koželužská, Na Kopanici, Na Ostrově, Na Sádkách, Obce Ležáků, Píšťovy, Podhůra, S. K. Neumanna, Sečská, Sídliště Jaroslava Lonka, Sokolovská, Spojovací, Svatopluka Čecha, Šnajdrova, U Stadionu, U Valchy, U Vodárny, Úzká, V Průhonech, Vrchlického, Za Pivovarem.

 • 4) Školský obvod Základní školy, Chrudim, Dr. Malíka 958 tvoří ulice:
  Benoniho, Budovatelů, Cereghettiho, Čavisovská, Česká, Dr. Jana Malíka, Dr. Janského, Družstevní, Fontinova, Generála Uchytila, Korbářova, Krátká, Malecká, Moravská, Na Vazovce, Požárníků, Příčná, Slezská, Slovenská, Slovenského národního povstání, Topolská,
  část územního obvodu města Chrudim: Topol.


Termín zápisu do Základní školy Bohemia je stanoven na pondělí 1. dubna 2019 od 15.00 do 18.00 hodin.Pohled do školy   Novinky   Škola   Školní rok 2020/21   ŠVP   Dokumentace   Pavučina   Fotogalerie   Atletika   MFK   GDPR

Změna vzhledu
   

© 2006 ZŠ Chrudim, U Stadionu
WebMaster Mgr. Zbyněk Markup