Pohled do školy   Novinky   Škola   Školní rok 2020/21   ŠVP   Dokumentace   Pavučina   Fotogalerie   Atletika   MFK   GDPR

Zápis dětí do prvních tříd pro školní rok 2021/2022


Komplexní informace k zápisu

1. obecné informace
- oznámení o mimořádném zápisu do prvních tříd (PDF)
- spádové oblasti (PDF)

2. aplikace Zápisy on line - Přihláška do 1. ročníku ZŠ
- registrovat se můžete od 16.04.2021 15:00 do 22.04.2021 16:00

3. termíny
- přihlášky zasílané přes aplikaci, poštou, e-mailem, datovou schránkou a vhozením do schránky na budově školy přijímáme od pátku 16.4. od 15:00 do čtvrtka 22.4. do 16:00
- osobní podání pouze od pondělí 19.4. do pátku 23.4. vždy od 9 – 11 a od 15 – 17 hodin
- v jiném termínu přihlášky nepřijímáme

4. dokumenty k vytisknutí a vyplnění (pro rodiče, kteří budou volit zaslání přihlášky e-mailem, datovou schránkou, poštou nebo vhozením do schránky na budově školy)
- žádost o přijetí k základnímu vzdělávání 2021-2022 (PDF)
- žádost o přijetí k základnímu vzdělávání - předčasný zápis 2021-2022 (PDF)
- žádost o odklad povinné školní docházky 2021-2022 (PDF)

5. ověřování dokumentů
- osobní podání - bude ověřen Rodný list, Občanský průkaz zákonného zástupce
- podání přes aplikaci, e-mailem a datovou schránkou - bude ověřen Rodný list, Občanský průkaz zákonného zástupce (upozorňujeme, že při tomto způsobu zaslání žádostí je nutné dostavit se do školy ve výše uvedeném termínu a žádost osobně podepsat – nestačí pouze zaslat)
- podání poštou nebo vhozením do schránky na budově školy - Rodný list a Občanský průkaz zákonného zástupce bude ověřen dodatečně na informační schůzce pro rodiče prvňáčků (termín bude upřesněn dle situace)
- trvalé bydliště - bude ověřeno na základě výpisu z Matriky MÚ Chrudim

6. identifikační číslo
- mimo podání žádosti přes aplikaci (zde Vám bude přiděleno automaticky) bude zákonnému zástupci zasláno e-mailem po ukončení termínu zápisu. Pod tímto IČ bude na webu školy zveřejněn seznam přijatých a nepřijatých žadatelů po ukončení správního řízení, pravděpodobně v pondělí 3. května 2021.

7. doklady k žádosti o odklad, nebo předčasný zápis
- budou zákonní zástupci dokládat postupně po zhodnocení žádosti školským poradenským zařízením.

8. první třídy ve školním roce 2021 – 2022
- budou otevřeny 2 první třídy s maximálním počtem 30 žáků v jednotlivé třídě
- třídní učitelky Mgr. Jindřiška Navrátilová, Mgr. Radka Grofová
- seznamy žáků s rozpisem dle jednotlivých tříd budou k dispozici na informační schůzce pro rodiče prvňáčků (termín bude upřesněn dle situace)
Pohled do školy   Novinky   Škola   Školní rok 2020/21   ŠVP   Dokumentace   Pavučina   Fotogalerie   Atletika   MFK   GDPR

Změna vzhledu
   

© 2006 ZŠ Chrudim, U Stadionu
WebMaster Mgr. Zbyněk Markup